Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
WIECZORNA WYCIECZKA NA KOZIĄ GÓRĘ Z SKKT-PTTK "MECHANIK"
Data: 08.03.2024 11:39:00 Autor:KM

W piątek 1 marca 2024 r. odbyła się wieczorna wycieczka ze szkolnego koła turystycznego na Kozią Górę.

Pogoda była niezachęcająca, bo niestety padał deszcz. Ale nie przeszkadzało to młodzieży, by stawić się w pełnym, zgłoszonym składzie.
Trasa wiodła z Cygańskiego Lasu szlakiem żółtym na szczyt Koziej Góry, gdzie znajduje się wiata, odtworzona historycznie na wzór tej sprzed laty. Szlak turystyczny jest poprzecinany ścieżkami rowerowymi różnej trudności, z których słynie ten teren.

Poniżej szczytu Koziej Góry znajduje się schronisko "Stefanka", noszące nazwę na cześć byłego burmistrza Bielska, Karla Steffana. W schronisku młodzież mogła odpocząć i posilić się.

Zejście ze szczytu planowane było już po zmroku, więc trzeba było użyć latarek, co było dodatkową atrakcją. Trasa wiodła wzdłuż dawnych torów saneczkowych. Obecnie są one trochę odnowione. Dolny, letni tor, ma nową nawierzchnię, a górny, zimowy, odrestaurowane mury. Oba przypominają o latach swojej świetności.

W drodze powrotnej można było podziwiać widoki na oświetloną stolicę Podbeskidzia oraz przyjrzeć się przedstawicielom fauny tego rejonu. Szczególnie salamandry przykuły uwagę młodzieży. Wilgotny wieczór to idealne warunki, by napotkać na tej trasie te piękne płazy, które wypełzły na tor saneczkowy w naprawdę ogromnej ilości.

Dziękuję młodzieży i opiekunowi Markowi Mandrakowi za wspólną wycieczke. Zachęcamy nowych członków do wstąpienia koła PTTK i zapraszamy na kolejne wycieczki.

Opiekun koła SKKT-PTTK "MECHANIK"
Tomasz Ludwig

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 311
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.010s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU