Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
WIECZORNA WYCIECZKA NA KOZIĄ GÓRĘ Z SKKT-PTTK "MECHANIK"
Data: 03.04.2023 11:43:00 Autor:KM

W piątek 24 marca 2023 r. po zajęciach szkolnych odbyła się wycieczka ze szkolnego koła turystycznego na Kozią Górę.

Trasa na szczyt wiodła z bielskich Błoni szlakiem zielonym wzdłuż dawnych torów saneczkowych. Obecnie są one trochę odnowione. Dolny, letni tor, ma nową nawierzchnię, a górny, zimowy, odrestaurowane mury. Oba przypominają o latach swojej świetności.
Pod szczytem ostała się kamienna pochylnia startu toru zimowego.
Obok jest schronisko "Stefanka", noszące nazwę na cześć byłego burmistrza Bielska, Karla Steffana.

W schronisku młodzież "Mechanika" bądź "Slowaka", jak to ostatnio zwykło się o niej mówić, miała czas na odpoczynek i posilenie się. W tym czasie zapadł mrok. Ale oczywiście byliśmy przygotowani do nocnego marszu. Każdy uczestnik miał latarkę.

Trasa powrotna miała przebiegać szlakiem niebieskim w kierunku Równi, a potem czerwonym na Błonia. Niestety rozpadało się i wróciliśmy najkrótszą trasą, czyli tą samą, którą wychodziliśmy.
W drodze powrotnej, zaraz poniżej szczytu, podziwialiśmy piękny widok na oświetlone Bielsko. Mimo gorszej pogody humory dopisywały, zatem zrobiliśmy jeszcze parę zabaw ze światłem i cieniem.
Pod koniec wycieczki nasz wysiłek został nagrodzony spotkaniem kilku różnej wielkości salemander.

Zachęcamy nowych członków do wstąpienia koła PTTK i zapraszamy na kolejne wycieczki.

Opiekun koła SKKT-PTTK "MECHANIK"
Tomasz Ludwig

 


Powrót
Owiedzin : 3 527 708
Gości online : 5
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU