Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 - 4 WRZEŚNIA 2023 r.
Data: 28.08.2023 10:06:00 Autor:KM

 

Msza Święta w katedrze św .Mikołaja w Bielsku-Białej – godz.8.00

 

KLASY PIERWSZE:

godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach

godz. 9.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły na boisku szkolnym
 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

Technikum nr 3 z oddziałami integracyjnymi

1.

I TP1 – technik programista

mgr inż.Marcin Filipiak

114

2.

I TP2 – technik programista

mgr Kinga Kastelik-Ginda

23

3.

I TI1 – technik informatyk

mgr Marcin Wygaś

105

4.

I TI2– technik informatyk

mgr Małgorzata Karpicka-Potępa

118

5.

I TI3 – technik informatyk

mgr Halina Jagiełło

108

6.

I TR1 – technik mechatronik

mgr Grażyna Żyrek

107

7.

I TR2 – technik mechatronik

mgr Grażyna Wątroba

4

8.

I TE – technik elektryk

mgr Renata Pagieła

119

9.

I TH – technik elektronik

mgr inż.Roman Sikora

218

10.

I TF – technik mechanik

mgr inż.Arkadiusz Krzempek

16

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

11.

I ZE -  elektryk

mgr Tomasz Szary

221

 

 

POZOSTAŁE KLASY:

godz.9.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły na boisku szkolnym, następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach:

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

Technikum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi

12.

II TP

mgr inż.M.Rypień

223

13.

II TI1

mgr inż.D.Walaszek

215

14.

II TI2

mgr inż.P.Stefko

21

15.

II TI3

mgr D.Ponc

104

16.

II TI4

mgr Z.Hojnacka

122

17.

II TR1

mgr M.Lasek

16a

18.

II TR2

mgr M.Kowalska

110

19.

II TE

mgr inż.A.Wala

216

20.

II TH

mgr F.Bojarska-Cieniuch

5

21.

II TF1

mgr P.Sporek

18

22.

II TF2

mgr A.Jarosz

115

23.

III TP

mgr A.Kubiczek

227

24.

III TI1

mgr inż.K.Rudolf

05

25.

III TI2

mgr B.Skokan

222

26.

III TR1

mgr H.Jocz

8

27.

III TR2

mgr inż.J.Rothkegel

205

28.

III TE

mgr K.Hromińska

117

29.

III TH

mgr P.Kłoda

106

30.

III TF

mgr J.Kujawska-Tomasik

214

31.

IV TF

dr inż.P.Kamiński

19

32.

IV TH

mgr inż.T.Skokan

22

33.

IV TI1

mgr E.Fibinger

224

34.

IV TI2

mgr E.Filapek

121

35.

IV TI3 

mgr J.Sikora

201

36.

IV TP

mgr K.Michniowski

212

37.

IV TR1

mgr inż.T.Olszewski

219

38.

IV TR2

mgr A.Olearczyk

6

39.

IV TE

mgr B.Mamica

123

40.

V TFp

mgr A.Kulawska

022

41.

V THp

mgr A.Różańska

109

42.

V TI1p

mgr inż.Z.Lisiecka

213

43.

V TI2p

dr T.Kopczyński

czytelnia

44.

V TI3p

mgr A.Wizner

124

45.

V TR1p

mgr K.Bylica

7

46.

V TR2p

mgr M.Lasek

16a

47.

V TEp

mgr T.Ludwig

mała sala gimnastyczna

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

48.

II  ZE

mgr M.Mandrak

siłownia

49.

III ZE

mgr K.Zając

duża sala gimnastyczna

 

 

 

 

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 962
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU