Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Data: 25.08.2020 13:07:00 Autor:KM

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

Godz.8.00 msza święta w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej  w intencji uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły  

Godz.9.00 - klasy pierwsze spotykają się z wychowawcami w salach według harmonogramu:

I TF – technik mechanik – mgr inż.P.Kamiński -  sala nr 23

I TH – technik elektronik –  mgr inż. T.Skokan - sala nr 106

I TI1 – technik informatyk – mgr E.Fibinger -  sala nr 214

I TI2 – technik informatyk – mgr E.Filapek - sala nr 121

I TI3 – technik informatyk – mgr J.Sikora -  sala nr 110

I TP – technik programista – mgr K.Michniowski – sala nr 205

I TR1 – technik mechatronik – mgr inż.T.Olszewski – sala nr 219

I TR2 – technik mechatronik – p.A.Olearczyk – sala nr 6

I TE – technik elektryk – mgr B.Mamica – sala nr 123

I ZE – elektryk – mgr T.Szary – sala nr 16

Godz.9.30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych na boisku szkolnym

 

Godz.11.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich – spotkania z wychowawcami w salach według poniższego harmonogramu:

II TFg – sala nr 05

II THg– sala nr 218

II TI1g – sala nr 24

II TI2g – sala nr 210

II TR1g – sala nr 205

II TR2g – sala nr 223

II TEg – sala nr 114

II TFp– sala nr 022

II THp – sala nr 115

II TI1p – sala nr 109

II TI2p – sala nr119

II TI3p – sala nr 106

II TR1p – sala nr 7

II TR2p – sala nr16a

II TEp – sala nr 012

II ZEg – sala nr 221

 

 

Godz.12.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas trzecich – spotkania z wychowawcami w salach według poniższego harmonogramu:

III TF – sala nr 109

III TH – sala nr 4

III TI1 – sala nr 21

III TI2 – sala nr 105

III TI3 – sala nr104

III TI4 – sala nr 215

III TR1 – sala nr 201

III TR2 – sala nr 16a

III TR3 – sala nr 110

III TE – sala nr 221

III ZE – sala nr 16

 

Godz.13.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas czwartych – spotkania z wychowawcami w salach według poniższego harmonogramu:

IV TF – sala nr 108

IV TH1 – sala nr 223

IV TH2 – sala nr 122

IV TI1 – sala nr 204

IV TI2  - sala nr 05

IV TI3 – sala nr 222

IV TR1 – sala nr 227

IV TR2 – sala nr 117

IV TR3 – sala nr 118

IV TIR – sala nr 107

IV TE – sala nr 5

 

 

Do zobaczenia!


Powrót
Owiedzin : 2 838 972
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU