Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Szkolne Koło PTT w ZSEEiM - Sprzątamy Beskidy
Data: 24.04.2024 15:06:00 Autor:KM

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Górski Azymut”w ZSEEiM
 aktywnie uczestniczyło w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2024
 – rejon Klimczoka (Beskid Śląski – 20 kwietnia 2024r.)

 

 

Żaden śmieć nie zasługuje na to, aby go pozostawić...- takie motto obraliśmy sobie biorąc udział w wycieczce realizowanej w ramach akcji "Sprzątamy Beskidy z PTT – Klimczok 2024".
W sobotę 20 kwietnia br. rano wyruszyliśmy spod zajazdu Źródło w Bystrej i wyposażeni w rękawiczki oraz worki skierowaliśmy się czarnym, a następnie niebieskim szlakiem, w stronę schroniska pod Klimczokiem. Po drodze zbieraliśmy z lasu wszelkiego rodzaju odpady i wesoło gawędziliśmy.
Mimo gęstych chmur i opadów śniegu udało nam się dotrzeć na miejsce z kilkoma pełnymi workami śmieci. Przy schronisku integrowaliśmy się, piekąc i konsumując pyszne kiełbaski. Po wykonaniu wielu pamiątkowych zdjęć z innymi uczestnikami akcji i odpoczynku w schronisku udaliśmy się do Kamienicy czerwonym i zielonym szlakiem przez Szyndzielnię. Wszyscy cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnej akcji na rzecz ochrony przyrody w górach.

 Julian

Akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2024” – rejon Klimczoka (Beskid Śląski) – 20 kwietnia 2024 r. | Oddział PTT w Bielsku-Białej

Sprzątali Klimczok z PTT - Beskidzka24.pl - Regionalny Portal: Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, Czechowice, Sucha Beskidzka, Wadowice

Posprzątali Beskidy (lubbie.pl)


Powrót
Owiedzin : 3 734 971
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU