Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO „GÓRSKI AZYMUT” W ZSEEIM - XIV KARPACKI FINAŁ 32 WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY na Hali Lipowskiej
Data: 01.02.2024 08:40:00 Autor:KM

 

Nikt nie ma wątpliwości, że warto pomagać…..

Nasze szkolne Koło PTT ‘Górski Azymut’ działające od października 2023r. chce czynnie zachęcać młodzież nie tylko do odkrywania piękna gór podczas szkolnych wędrówek, ale także do zaangażowania w pomoc charytatywną. W tym roku po raz pierwszy wszyscy opiekunowie naszego Koła zaangażowali się w wsparcie 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przy naszym zaangażowaniu i wsparciu ze strony grona pedagogicznego, które pomogło w zbieraniu fantów na charytatywną licytację podczas 14. Karpackiego Finału WOŚP na Hali Lipowskiej Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddział Bielsko-Biała zebrało kwotę : 10.809,77 zł.

Mamy nadzieję, że do przyszłorocznego Finału przyłączą się chętnie Państwo, a także nasza młodzież.

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania i obejrzenia fotorelacji...

http://www.bielsko.ptt.org.pl/

 

Opiekunowie PTT:

mgr J.Kujawska-Tomasik

mgr G.Żyrek

mgr H.Jocz


Powrót
Owiedzin : 3 756 379
Gości online : 30
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU