Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Sprawozdanie z akcji charytatywnej "Zamiast kwiatka niosę pomoc Ukrainie" październik 2022
Data: 07.11.2022 06:15:00 Autor:KM

W odpowiedzi na apel Polskiej Akcji Humanitarnej, w dniach 11-13.10.2022r. na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Ideą akcji było zachęcenie uczniów do tego, aby zamiast symbolicznych prezentów wręczanych nauczycielom w dniu ich święta, zaangażowali się w działania pomocowe na rzecz Ukrainy.

ZSEEiM odpowiedziało na apel zbiórką pieniędzy. Dobrowolne datki zbierane były przez uczniów naszej szkoły w ciągu trzech dni zajęć szkolnych od 11 do 13 października. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, udało się zebrać kwotę 907,48 Zebrana suma przekazana została na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Celem akcji było pokazanie młodym ludziom, że można nie być obojętnym, solidarnie wsierać potrzebujących i wspólnie nauczyć się czym jest pomoc humanitarna.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim nauczycielom i uczniom uczestniczącym w zbiórce, a w szczególności:

mgr Agnieszce Marchewce za wsparcie akcji pracami artystycznymi wykonanymi przez uczniów klas 1 .

Uczniom kl. 3TR2:
Rostyslav Kopychynskyi,
Dawid Głowiak,
Maciek Szakowski
Ksawery Męcnarowski;

 

Organizatorzy i opiekunowie akcji na terenie szkoły:

mgr Beata Mamica, mgr Ewelina Filapek, mgr Alicja Olearczyk, mgr Katarzyna Michna

 


Powrót
Owiedzin : 3 443 362
Gości online : 27
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU