Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
„Spotkanie z ornitologiem” - prelekcja Stanisława Gacka i Wacława Morawskiego - 11 marca 2024 r.
Data: 21.03.2024 07:33:00 Autor:KM

 

 

11 marca br. w ramach zadań Szkolnego Koła PTT „Górski Azymut” przy ZSEEiM odbyła się w naszej szkole prelekcja dotycząca obserwacji i sposobów liczenia ptaków na obszarach ich naturalnego występowania. Wykład przybliżył nam sposób obserwacji ptaków występujących na pobliskich nam terenach, metody ich liczenia, sposób fotografowania. Dowiedzieliśmy się na czym polega działalność kół ornitologicznych, jakie są ich zasługi dla badania populacji i ochrony ptaków w Polsce. Naszymi gośćmi i prelegentami byli p. Stanisław Gacek (aktywny członek Koła Ornitologów w Pisarzowicach Zielone SOS „Zimorodek”, zrzeszony również w innych kołach: m.in. bielskim, małopolskim, jak również w Ogólnopolskim Kole Ochrony Ptaków; doświadczony przewodnik wycieczek ornitologicznych, opiekun Ostoi Natura 2000 „Dolina Dolnej Soły”) oraz p. Wacław Morawski (absolwent naszej szkoły, wieloletni członek PTT Oddział w Bielsku-Białej, pasjonat fotografii – nie tylko przyrodniczej – autor wielu filmów reportażowych i poeta). Prelekcja urozmaicona była pokazem zdjęć i filmów. Prelegent otwarty na nasze pytania opowiedział nam między innymi: „Dlaczego tak trudno dziś spotkać wróbla?”. To proekologiczne spotkanie przypomniało nam o tym jak piękna jest otaczająca nas przyroda i jak ważne jest, aby mieć w życiu pasje i zainteresowania…

SK PTT „Górski Azymut”

 

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 224
Gości online : 24
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU