Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Projekt społeczny "Pewne wybory"
Data: 09.05.2023 01:30:00 Autor:KM

Uczniowie klasy 4TI1p, w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii stworzyli  projekt Pewne Wybory, który  ma na celu ułatwić ósmoklasistom wybór szkoły średniej.

Są to: Arkadiusz Liszka, Kamil Pawłowski, Oskar Substyk, Oskar Wolny, Tymoteusz Żoczek

Link do strony:

https://www.pewnewybory.pl/

https://www.instagram.com/pewne_wybory/

 

 

Przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas ósmych w wielu  bielskich  szkołach podstawowych, na których opowiadali  o pierwszych dniach w nowej placówce, dzieląc się  wiedzą i doświadczeniem, które zdobywali przez cztery lata chodząc do szkoły średniej.

Spotkali się z bardzo serdecznym odzewem zarówno ze strony uczniów ale także Dyrekcji , doradców zawodowych i pedagogów szkolnych.

W trakcie finału olimpiady, w dniu 21.04.2023 w Warszawie, Uczniowie zostali nagrodzeni Srebrnym Wilkiem – to nagroda za najlepsze projekty w poszczególnych województwach.

Dodatkowo zostali wybrani przez firmę Budimex,  która nagrodziła 3 najlepsze projekty -

w tym nasi Uczniowie zajęli 2 miejsce .Dzięki tej nagrodzie –zyskaliśmy  15000 zł na potrzeby Naszej Szkoły.

Ogromnym wyróżnieniem dla Chłopaków ( tylko dwa zespoły miały taką możliwość ), było osobiste spotkanie z Panem Adamem Bodnarem –byłym Rzecznikiem Praw Obyawatelskich.

Laureaci deklarują że nie zakończą  swoich działań i w miarę możliwości chcą kontynuować pracę w projekcie.

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 958
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU