Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Projekt “Pewne Wybory”
Data: 25.02.2023 23:02:00 Autor:KM

 

https://www.pewnewybory.pl/

 

Film podsumowujący projekt:

 

Projekt “Pewne Wybory” powstał specjalnie z myślą o ósmoklasistach stojących przed wyborem swojej przyszłej szkoły średniej. Inicjatywa ta została podjęta przez piątkę uczniów bielskiego “Mechanika” i jest realizowana w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Projekt jest realizowany stacjonarnie na terenie Bielska-Białej i okolic w formie prelekcji w szkołach podstawowych. Do realizacji projektu jest wykorzystywana autorska strona internetowa, na której znajdują się opracowane przez uczniów: 8 kroków przygotowujących do wyboru szkoły średniej, a także porady dla uczniów. Inicjatywa jest również promowana na Instagramie, gdzie regularnie pojawiają się wywiady z uczniami szkół średnich, które mają za zadanie pokazać profile szkół z innej (uczniowskiej) perspektywy.

W realizację projektu jest zaangażowanych wiele instytucji m.in.: Urząd Miasta Bielska-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna, czy Fundacja Spełnienia Dziecięcych Marzeń.

Na zakończenie projektu organizowana jest konferencja poświęcona problemowi jakim jest trud w wybraniu przyszłej ścieżki edukacyjnej przez uczniów. Odbędzie się ona 2 marca w godzinach 10:00-13:00 w sali senatu w Akademii Techniczno-Humanistycznej- wstęp wolny. Wszystkie niezbędne informacje nt. projektu i konferencji są dostępne na stronie www.pewnewybory.pl, a także w informatorach i na plakatach.

 

 


Powrót
Owiedzin : 3 443 275
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU