Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Podsumowanie olimpiady OOWEE_AGH - MOC JEST Z NAMI
Data: 26.02.2024 12:24:00 Autor:KM

Sezon najważniejszych olimpiad zawodowych  dobiega powoli do końca.

Jak zwykle jako pierwsza zakończyła się olimpiada OOWEE.

 

W dniach 21 - 23 lutego 2024  w Mielcu odbył się finałowy etap 47  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Organizatorem olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

 

 Do etapu finałowego (najlepszej 16 w danym zawodzie ) awansowało 2 uczniów Mechanika :

  • Wiktor Gwoździewicz  z klasy 4TR1
  • Piotr Jaworski  z klasy 4TR1

 

Kolejny spektakularny sukces uczniów ZSEEiM .

Wyniki finału :

  • Wiktor Gwoździewicz  z klasy 4TR1 – 1  miejsce w grupie automatyki (zwyciężył i otrzymał tytuł laureata olimpiady)
  • Piotr Jaworski  z klasy 4TR1 - 6 miejsce w grupie mechatroniki (otrzymał tytuł laureata olimpiady)

 

 

 

W całej branży mechatroniki/automatyki są jedynie dwie prestiżowe olimpiady:

  • Elektromechatron (którą ostatnio wygrał  Dawid Jarczok ) oraz
  • OOWEE ( którą właśnie wygrał Wiktor Gwoździewicz).

Oznacza to, że w chwili obecnej jesteśmy niepodważalnie najlepsi w kraju :-)

 

 Opiekun olimpiady to: 

 mgr inż. Tomasz Olszewski

 

 

Laureaci otrzymali następujące nagrody:

- zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego

- nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady

 - wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju ( np. AGH)

 

 Informacja dla nauczycieli:

 Od września startują kolejne eliminacje do 48 edycji olimpiady. Można zachęcać uczniów do  startu w  grupach Elektrotechniki, Elektroniki, Mechatroniki, Automatyki i Informatyki.

 

Opiekunowie poszczególnych grup to :

mgr inż. Radosław Surówka – grupa elektrotechniki

mgr inż. Tomasz Olszewski – grupa automatyki i mechatroniki 

mgr inż. Roman Sikora oraz mgr inż. Tomasz Skokan – grupa elektroniki

mgr inż. Przemysław Stefko  - grupa informatyki

 

W tym roku szczególne podziękowania kieruję do Piotrka Kamińskiego i Kasi Rudolf za podjęcie się opieki nad uczniami podczas trwania etapu pisemnego olimpiady w samym środku ferii.

 

To jeszcze nie koniec :

W dniach 5 - 7 marca odbędą się kolejne etapy olimpiad Eduelektra, Euroelektra i Elektromechatron , które zdecydują o awansie do finału tych olimpiad.

Na obecną chwilę do tych etapów rozgrywek awansowało 10 uczniów ZSEEiM. Mam więc nadzieję, że lista finalistów i laureatów olimpiad nie jest jeszcze zamknięta. 

 

Pozdrawiam,

Tomasz Olszewski.


Powrót
Owiedzin : 3 734 822
Gości online : 25
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU