Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznej
Data: 19.05.2023 00:50:00 Autor:KM

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach naszej szkoły. Rokrocznie nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznej w tym roku nie było inaczej.

Kocoł Krystian oraz Kocoł Michał z 4TR1g zdobyli 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznej w Ochronie Środowiska i tym samym zdobyli tytuł LAUREATA. Tytuł ten zwalnia ich z egzaminów zawodowych oraz daje wstęp na dowolną Uczelnie Wyższą Techniczną w Polsce. Wykonali oni projekt pt: „Smart Water Oxygenator”. Filmik prezentujący pracę urządzenia dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=rViuevU7ZR4&t=1s

Opiekun: dr inż. Piotr Kamiński

Do etapu ogólnopolskiego olimpiady dostał się również projekt Huberta Jodłowca z 3TF oraz Tymoteusza Matuli z 4TR1g pt: „Projekt maszyny kruszącej węgiel kamienny z przenośnikiem taśmowym oraz workowaniem urobku w worki po 25kg”. Projekt ten zajął 1 miejsce w etapie Okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznej w Mechanice. Filmik prezentujący pracę urządzenia dostępny na stronie: https://youtu.be/4gKcEgneCVo

Opiekun: dr inż. Piotr Kamiński

Na uznanie zasługuje również projekt Joachima Komędery z 4TR1p oraz Mikołaja Łaciakaz 4TR1p za projekt pt: „Projekt konwersacji elektrycznej motocykla”. Projekt ten zajął 3 miejsce w etapie Okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznej w Elektronice i Mechatronice. Filmik prezentujący motocykl dostępny na stronie: https://youtu.be/oOUkcDH9vmk

Opiekun: dr inż. Piotr Kamiński, mgr inż. Tomasz Olszewski

W naszej szkole odbywa się etap Okręgowej Olimpiady  Innowacji Technicznej w Mechanice, Ochronie Środowiska oraz Elektronice i Mechatronice. Nad prawidłowym przebiegiem tego etapu czuwa komisja w składzie:

Przewodniczący: mgr inż. Tomasz Skokan

Wiceprzewodniczący: dr inż. Piotr Kamiński

Honorowy przewodniczący: mgr inż. Włodzimierz Dymek

Wszystkim uczniom, opiekunom oraz komisji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych edycjach.

J.Kujawska-Tomasik


Powrót
Owiedzin : 3 756 361
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU