Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Pierwsza wycieczka Szkolnego Koła PTT do Babiogórskiego Parku Narodowego
Data: 31.10.2023 08:59:00 Autor:KM

 

 

W piątek 27.10.2023 odbyła się pierwsza wycieczka z Szkolnego Koła PTT do Babiogórskiego Parku Narodowego, aby pomóc pracownikom Parku Narodowego w liczeniu zwierzyny.

Wycieczka zaczęła się zbiórką przed szkołą o godzinie 6:00. Z Bielska wyruszyliśmy busem po godzinie 6:00. Do Parku Narodowego dojechaliśmy ok. godziny 8:00. Następnie było spotkanie z pracownikami Parku oraz innymi wolontariuszami. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: jedną płoszącą zwierzynę  oraz na obserwatorów (osoby wypatrujące zwierzyny). Obserwatorzy zostali rozstawieni przed 10:00, później rozpoczęła się nagonka. Wstępnie zaplanowany był drugi obszar do liczenia i zamiana ról obu grup, ale ze względu na pogodę tym razem skończyliśmy tylko na tym jednym obszarze. Następnie spotkaliśmy się na miejscu wcześniejszego zebrania, aby ustalić liczbę zwierzyny. Po spotkaniu zostaliśmy miło ugoszczeni przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego w izbie pamięci, gdzie zjedliśmy ciepły posiłek. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną do Bielska.

Dziękujemy pracownikom Babiogórskiego Parku Narodowego za ciepłe przyjęcie oraz liczymy, że będziemy mogli jeszcze kiedyś pomóc. Dziękujemy jeszcze naszym opiekunkom: Pani wicedyrektor Jolancie Kujawskiej-Tomasik oraz Pani Profesor Grażynie Żyrek za zorganizowanie wspaniałej wycieczki. Chociaż pogoda nie dopisała, to wycieczka i tak była super.


Warto podkreślić, że wysiłek i zaangażowanie uczestników wycieczki zostały zauważone w mediach, gdzie znaleźć można opis eventu i podziękowania za pomoc w liczeniu zwierzyny.

Linki do info w mediach:

https://krakow.tvp.pl/73795290/babiogorski-park-narodowy-policzyl-jeleniowate-jest-ich-coraz-wiecej

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/malopolskazachodnia/babiogorski-park-narodowy-policzyl-jeleniowate-jest-ich-coraz-wiecej/

https://www.farmer.pl/fakty/polska/babiogorski-pn-policzyl-jeleniowate-jest-ich-coraz-wiecej,137765.html

 

Autorzy: Kacper Willmann i Paweł Połujański

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 285
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU