Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022 - podsumowanie
Data: 13.06.2022 08:25:00 Autor:KM

          W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest po raz 10-ty Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

          W dniu 4 kwietnia została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku B "Wynalazczość". Ta część olimpiady składała się z dwóch części. Pierwsza była w formie testu zawierającego 50 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru z Prawa Własności Przemysłowej oraz 10 pytań otwartych z historii wynalazków. Druga część miała formę 5 pytań otwartych problemowych.

          Do finału okręgowego w BLOKU B zakwalifikowało się 6 szkół, które reprezentowało 27 uczestników. Pierwsze trzy miejsca kwalifikowały do udziału w etapie ogólnopolskim olimpiady. Ze względu na dużą ilość szkół i uczestników Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów wyraził zgodę na udział dwóch drużyn trzyosobowych. Finał etapu ogólnopolskiego odbył się w dniach od 27.05.2022r do 29.05.2022r w III Liceum Ogólnokształcącym  im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

          W dniach od 11 kwietnia 2022r do 19 kwietnia 2022r. obradowała komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A "Innowacje". Ta część olimpiady polega na opracowaniu projektu w jednej
z czterech kategorii: P - pomoc dydaktyczna, E - pomysł ekologiczny, R - pomysł techniczny, U - usprawnienie softwarowo – techniczne.

          W tym roku oceniono 15 prac wykonanych przez 28 uczestników z 5 szkół rejonu Podbeskidzia. Z każdej kategorii dwie najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego olimpiady.

          Nad oceną prac i testów czuwała 18 osobowa komisja złożona z różnych przedstawicieli zakładów pracy i instytucji edukacyjnych.

          Przewodniczącym w bloku A - innowacje był dr hab. inż. Tomasz Knefel prof. ATH, a w bloku B - wynalazczość mgr inż. Joanna Kulińska - rzecznik patentowy RP.

          Ogrom pracy w przygotowanie, organizowanie, przebieg okręgowej olimpiady włożył zarząd olimpiady: Włodzimierz Dymek, który od 25-ciu lat był przewodniczącym, Tomasz Skokan - sekretarz olimpiady, dyrekcja, liczni pracownicy.

          Należy dodać, że w poprzednich latach współorganizatorami konkursów zawodowych byli: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Akademia Techniczno Humanistyczna, miasto Bielsko-Biała oraz liczni sponsorzy z zakładów pracy i instytucji regionu.

          25 maja 2022 roku w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste podsumowanie okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z udziałem zaproszonych gości oraz opiekunów i laureatów tejże części olimpiady.

          Głównym sponsorem okręgowej Olimpiady Innowacji technicznych i Wynalazczości w Bloku A "Innowacje" była Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, głównymi sponsorami byli firma ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.,  Spetech Sp. z o.o. oraz Fabryka Narzędzi „GLOB” Sp. z o.o. Sponsorami byli również Polska Izba Rzeczników Patentowych, Urząd Miasta Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski.

 

          Do etapu ogólnopolskiego komisje Olimpiady Okręgowej zakwalifikowało się 21 uczestników, którzy zajęli odpowiednio miejsca:

W Bloku A

Kategoria R – Pomysł techniczny

I miejsce zajęła praca: "Prototyp elektrycznego pojazdu jednośladowego", którą wykonali Krzysztof Kąkol, Szymon Zowada z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

II miejsce zajęła praca: "Hybrydowe koło o zmiennej charakterystyce oporu toczenia i przyczepności", którą wykonał Artur Panek z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

 

Kategoria U – usprawnienie softwarowo – techniczne

I miejsce zajęła praca: "PROJEKT MANIPULATORA EDUKACYJNEGO SE", którą wykonali Nikodem Kowalski, Mikołaj Poloczek, Mateusz Szwedka z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

II miejsce zajęła praca: "Prototyp urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego", którą wykonał Kamil Widzyk z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce zajęła praca: " Symulator szybowca", którą wykonali Michał Fleszar, Nikodem Ulrych, Gabriel Wójtowicz z Zespłu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

II miejsce zajęła praca: "Wielofunkcyjna maszyna rozdrabniająca do zastosowań w przemyśle przetwórczym, recyklingowym, w gospodarstwie domowym oraz w rolnictwie z taśmociągiem", którą wykonali Bartosz Michulec, Michał Rudolf z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

 

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce zajęła praca: "Smart Home Zero Energy", którą wykonał Bartłomiej Stefko z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

II miejsce zajęła praca: " Twierdza mechatronika prototyp mini-elektrowni wiatrowej", którą wykonali Bartosz Salachna, Kamil Tracz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

 

W Bloku B

I miejsce Chwaja Błażej z Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Żywcu

II miejsce Węglewski Mateusz z LO w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

III miejsce Kos Mikołaj z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

IV miejsce Łoboz Oliwia z LO w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

V miejsce Grad Makary z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

VI miejsce Cerbat Łukasz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

 

W ogólnopolskim etapie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanym przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie uczniowie okręgu zdobyli 9 tytułów laureata oraz 9 tytułów finalisty.

         

Z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

tytuły LAUREATA uzyskali:

Pierwsze miejsce w kategorii  E – pomysł ekologiczny uzyskał Bartłomiej Stefko.

Trzecie miejsce w kategorii P – pomoc dydaktyczna uzyskali Bartosz Michulec i Michał Rudolf.

tytuły FINALISTY uzyskali:

Nikodem Kowalski, Mikołaj Poloczek, Mateusz Szwedka

 

W imieniu organizatorów życzymy dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich .

Włodzimierz Dymek

Tomasz Skokan

 

Zdjęcia wykonał Przemysław Stefko.

Dyplomy wykonał Krzysztof Michniowski

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 825
Gości online : 25
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU