Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Okręgowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - Sukces Mechanika!
Data: 19.04.2023 12:20:00 Autor:KM

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej odbył się Okręgowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Konkurs przeprowadzili policjanci z bielskiej drogówki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej oraz powiatów cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego rywalizowali ze sobą w konkurencjach związanych ze znajomością przepisów ruchu drogowego.

 

W tegorocznej edycji Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbył się 13 kwietnia 2023 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, rywalizowało aż 17 drużyn trzyosobowych. Pierwszy etap konkursu składał się z testu wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego. Kolejnym była jazda sprawnościowo-szybkościowa samochodem na torze przeszkód. W trakcie konkurencji sędziowie oceniali umiejętności radzenia sobie z pojazdami, jak również poziom wiedzy teoretycznej uczestników.

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że drużyna z Naszej Szkoły w składzie: Płonka Kacper 4TR2p, Gąstała Mieszko 4TR2p, Cieślar Jan 4TEp Zdobyła 3 miejsce w tym prestiżowym konkursie. Ponadto uczeń Płonka Kacper wykazał się największą zręcznością, podczas manewrów na torze i uzyskał tytuł „Mistrza kierownicy”. 

 

Opiekunem uczniów podczas zmagań był Piotr Kamiński, jednak w przygotowanie zespołu zaangażowany, był również Grzegorz Telok. Uczniom Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Powrót
Owiedzin : 3 734 870
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU