Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości - podsumowanie
Data: 06.06.2023 21:15:00 Autor:KM

 

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiad na Podbeskidziu jest ponownie nasza szkoła Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej na czele z Panem Dyrektorem Jackiem Zielińskim. Jest to pierwsza edycja pięciu olimpiad, które uległy zmianom w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W dniu 14 marca została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości. Ta część olimpiady składała się z dwóch części. Pierwsza była w formie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Druga część miała formę 3 pytań otwartych polegających na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców

Starowało w niej 5 szkół, które reprezentowało 15 uczestników. Pierwsze trzy miejsca kwalifikowały do udziału w etapie ogólnopolskim olimpiady. Odpowiednio zdobyli je uczniowie Węglewski Mateusz z LO przy ZSM-E w Żywcu, Stec Patryk z V LO w Bielsku-Białej, Czerepicki Marcin z V LO w Bielsku-Białej. Finał etapu ogólnopolskiego odbył się w dniach od 14.04.2023r. do 15.04.2023r w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Okręg drużynowo zajął 3 miejsce na 23 okręgi z całej Polski startujące w olimpiadzie. Pierwsze miejsce w Polsce zdobył uczeń ZSM-E w Żywcu a dwóch uczniów z V LO w Bielsku Białej zostało finalistami.

W dniu 24 marca 2023 w ZSEEiM została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce była ona podzielona na dwa bloki - blok teletechniczny i blok programistyczny. Trzech najlepszych uczestników z każdego bloku przechodziło do etapu ogólnopolskiego. Są to odpowiedni z bloku teletechnicznego: Loranc Emil z ZSTiH w Bielsku-Białej, Foja Dominik z ZSM–E w Żywcu, Sadowski Szymon z LO w ZSM–E w Żywcu oraz z bloku programistycznego: Ślosarczyk Jan z V LO w Bielsku-Białej, Gawęda Jakub z ZSEEiM w Bielsku-Białej, Pawełek Rafał z ZSM–E w Żywcu. W olimpiadzie tej brało udział 17 uczestników z 5 szkół naszego regionu.

W dniach od 11 kwietnia 2023r do 17 kwietnia 2023r. obradowała komisja trzech Okręgowych  Olimpiad Innowacji Technicznych - w Elektronice i Mechatronice, w Mechanice oraz Ochronie Środowiska. Ta część olimpiady polega na opracowaniu projektu oraz sporządzenia dokumentacji technicznej 

W tym roku w sumie oceniono 19 prac wykonanych przez 33 uczestników  z 7 szkół rejonu Podbeskidzia. Z każdej olimpiady dwie najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego.

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice:

 • I miejsce zajęli: Krzysztof Mrózek, Krzysztof Nowak z ZSM-E w Żywcu
 • II miejsce zajęli: Damian Pryszcz, Przemysław Paciorek z ZSM-E w Żywcu

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice:

 • I miejsce zajęli: Hubert Jodłowiec Tymoteusz Matula z ZSEEiM w Bielsku-Białej
 • II miejsce zajął: Tomasz Stachura z ZSTiH w Bielsku-Białej

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska:

 • I miejsce zajęli: Krystian Kocoł, Michał Kocoł z ZSEEiM w Bielsku-Białej
 • II miejsce zajął: Emil Kielar z V LO w Bielsku-Białej

Wiemy już, że 5 uczniów z trzema pracami zostało laureatami etapu ogólnopolskiego, a 3 uczniów z dwoma pracami zostało finalistami.

Ogrom pracy w przygotowania i ocenę projektów włożyła komisja pod przewodnictwem Pana dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH Nad pracą komisji Wiedzy o Wynalazczości czuwali eksperci: mgr Magdalena Filipek-Marzec Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, mgr Joanna Kulińska rzecznik patentowy RP, mgr Marcin Szyniec rzecznik patentowy RP

Przebieg Okręgowych Olimpiad Innowacji oraz Wynalazczości koordynował komitet okręgowy: mgr inż. Tomasz Skokan, dr inż. Piotr Kamiński oraz honorowy przewodniczący mgr inż. Włodzimierz Dymek.

29 maja 2023 roku w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste podsumowanie okręgowych Olimpiad Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości z udziałem zaproszonych gości oraz opiekunów i laureatów tejże części olimpiady.

Głównym patronem Olimpiad Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, w Mechanice oraz Ochronie Środowiska była Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, a głównymi sponsorami Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce oraz Wiedzy o Wynalazczości były firmy Spetech Sp. z o.o. oraz Apena-Remont Sp. z o.o. wraz torem kartingowym Zygzak w Bielsku-Białej. Pozostałymi sponsorami tegorocznej olimpiady wspierającymi nas w formie nagród jak i podczas oceniania prac byli: Urząd Miasta Bielsko-Biała, ABB Industrial Solutions Sp z o.o.,  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Kontakt-Simon S.A., ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o..

Wśród zaproszonych gości byli:

 • Adam Ruśniak Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 
 • dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof ATH Rektor ATH
 • dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof ATH Prorektor ATH
 • dr inż. Jacek Rysiński Prodziekan ATH
 • Elżbieta Sobieska Z-ca Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Ewa Szymanek-Płaska  Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej
 • Krzysztof Bańczyk  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej
 • Jadwiga Utecht-Nolbrzak Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ
 • Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
 • Magdalena Filipek-Marzec Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników  Patentowych
 • Joanna Kulińska     Rzecznik Patentowy RP

Przedstawiciele firm regionu:

 • Grzegorz Rusak     Dyrektor Zarządzający Spetech Sp. z o.o.
 • Janusz Blachura     Dyrektor Produkcji Spetech Sp. z o.o.
 • Agnieszka Zawada przedstawiciele zarządu ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
 • Leon Dulewicz        przedstawiciele zarządu ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
 • Maciej Adamiecki    Kierownik Pracowni Nowych Inicjatyw Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
 • Andrzej Szczotka    Kierownik Pracowni Badań Emisji Spalin Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
 • Przedstawiciele SEP Oddział Bielsko-Bialski:
 • Jerzy Szatkowski, Tomasz Tomanek, Jakub Dudys, Roman Fober
 • Dyrektorzy szkół biorących udział w olimpiadach, opiekunowie oraz uczestnicy olimpiad.

W ogólnopolskim etapie Olimpiad Innowacji Technicznych i Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości organizowanym przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie uczniowie naszego okręgu zdobyli 6 tytułów laureata oraz 9 tytułów finalisty.

 

W imieniu organizatorów życzymy uczestnikom dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich .

Komitet okręgu Bielsko-Bialskiego:

Tomasz Skokan

Piotr Kamiński

Włodzimierz Dymek

 


Powrót
Owiedzin : 3 635 906
Gości online : 26
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU