Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Nagroda dla ucznia Mechanika
Data: 07.10.2020 22:12:00 Autor:KM

8 września miała br. w naszej szkole odbyło się wręczenie nagrody w konkursie organizowanym przez Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Najlepsze świadectwa Młodych Członków SEP”. Ideą tego konkursu jest promocja kształcenia zawodowego w szeroko rozumianej branży elektrycznej. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy są członkami szkolnych kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału Bielsko-Bialskiego.

Z powodu pandemi wręczenie nagrody odbyło się w skromnych warunkach. 3 miejsce w konkursie zajął uczeń klasy 4TE Paweł Gibas. Nagrodę w wysokości 500PLN wręczył Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Janusz Juraszek. Pamiątkowy dyplom wręczył Przewodniczący Komisji Konkursowej Prof. Igor Kurytnik. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożył Dyrektor Jacek Zieliński. W uroczystości uczestniczył również Prezes Szkolnego Koła SEP Roman Sikora . Pawłowi życzymy kolejnych osiągnięć, a wszystkich chętnych do członkostwa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich zapraszamy do prezesa Szkolnego Koła SEP Roman Sikory do sali 218.

 


Powrót
Owiedzin : 2 793 558
Gości online : 34
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU