Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Memoriał Wacława Pawłowskiego w Bielsku-Białej
Data: 21.09.2022 09:34:00 Autor:KM

 

W turnieju tenisa udział wzięło ośmiu nauczycieli z placówek oświatowo-wychowawczych z Bielska-Białej. Gościem honorowym była olimpijka z Rio de Janeiro, mistrzyni świata i Europy w kolarstwie torowym Justyna Kaczkowska, wnuczka Wacława Pawłowskiego. W małym finale gry pojedynczej Bartłomiej Sznepka z SP nr 26 pokonał zastępcę dyrektora ZSEEiM Romana Królczyka, natomiast w meczu o pierwsze miejsce Rafał Kurczyna z SP 37 wygrał z Krzysztofem Zającem z ZSEEiM. Pamiątkowe puchary, medale i nagrody ufundowane zostały przez Wydział Edukacji i Sportu UM, Radę Miasta, ZNP, Okular – Med. I przyjaciół patrona Memoriału. Nagrody wręczali Joanna i Radosław, dzieci Wacława oraz jego wnuczki. II Memoriał zaplanowano na wrzesień 2023 r. Zawody sędziował Grzegorz Wasik, były nauczyciel SP nr 10 a organizował dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej Jacek Zieliński przy współudziale Bogdana Dubiela, emerytowanego nauczyciela V LO.

 

Od lewej: Roman Królczyk, Bartłomiej Sznepka, Krzysztof Zając, Rafał Kurczyna, medal wręcza Bogdan Dubiel. Fot. Grażyna Żyrek

 

Wyniki końcowe Memoriału gra pojedyncza:

1. Rafał Kurczyna (nauczyciel SP 37 B-B)
2. Krzysztof Zając (ZSEEiM)
3. Bartłomiej Sznepka (SP nr 26)
4. Roman Królczyk (ZSEEiM)
5. Bartłomiej Grzywa (Szkoła Branżowa I stopnia)
6. Piotr Kłosowski (Szkoła Branżowa I stopnia)
7. Marek Mandrak (ZSEEiM)
8. Ryszard Siuda (SP 25)


Powrót
Owiedzin : 3 443 383
Gości online : 34
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU