Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
MECHANIK pomaga #napomocUkrainie
Data: 28.03.2022 15:49:00 Autor:KM

 

Szkolne Koło PCK oraz Samorząd Uczniowski składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom, który przyłączyli się do naszej wspólnej inicjatywy „Na pomoc Ukrainie”. Akcja charytatywna trwała 3 tygodnie (od 1 do 20 marca 2022 roku) i obejmowała zbiórkę produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, podstawowych artykułów higienicznych oraz środków czystości. W tym czasie udało nam się zebrać naprawdę imponującą ilość darów. Wszystkie zebrane artykuły zostały spisane przez członków PCK oraz SU (tutaj szczegółowy wykaz) oraz w czterech turach przekazane uchodźcom z objętego wojną terenu Ukrainy.

Pierwsza część najbardziej podstawowych i najpilniej potrzebnych artykułów spożywczych oraz higienicznych została przekazana bezpośrednio do punktów recepcyjnych w Przemyślu i Łodyni. W pierwszym tygodniu po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie przekazaliśmy je także do oddziałów bielskiego MOPS-u na ul. Filarowej i Starobielskiej.

Chcąc również choć trochę wspomóc obywateli Ukrainy, którzy z różnych powodów nie opuścili swojego miasta przekazaliśmy część zebranych produktów bezpośrednio na Ukrainę. Transport organizowany przez jedną z bielskich parafii zawiózł dary do miejscowości Trembowla i przekazał je tamtejszej parafii św. Piotra i Pawła.

Największa część zebranych darów została dwukrotnie dostarczona do Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej przy ul. Sobieskiego 6.

Bardzo DZIĘKUJEMY za tak liczne zaangażowanie i pomoc! 

 

 

 

Pliki do pobrania
TypNazwa / rozmiarPobierz
458.87 KB
Pobierz


Powrót
Owiedzin : 3 579 292
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU