Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
MECHANICzna Pomarańcza 2023 - podsumowanie Konkursu
Data: 03.04.2023 19:44:00 Autor:KM

 

W dniu 31 marca w naszej szkole, po raz ósmy, odbył się Konkurs dla ósmoklasistów MECHANICzna Pomarańcza. Wzięło w nim udział osiem trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych z powiatu bielskiego:

  • ZSP Międzyrzecze Górne,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły z Kóz,
  • Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku – Białej,
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dankowicach,
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 6 w Bielsku – Białej,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan w Bielsku – Białej,
  • Szkoła Podstawowa nr 31 w Bielsku - Białej.

Po emocjonujących rozgrywkach zostali wyłonieni zwycięzcy VIII edycji MECHANICznej Pomarańczy. 

 

Podium zdobyli uczniowie ze szkół:

I miejsce - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 6 w Bielsku – Białej.

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dankowicach.

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie.


Nagrodami dla uczestników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca były drony ufundowane przez wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno - Humanistycznej z Bielska - Białej.

Opiekunowie zwycięskich drużyn otrzymali bony podarunkowe ufundowane przez firmę ASPAR.

Pozostali uczestnicy otrzymali powerbanki ufundowane przez firmę ASPAR oraz książki ufundowane przez wydawnictwo HELION.

 

Gratulujemy zwycięzcom!

Zapraszamy do galerii konkursu.

 


Powrót
Owiedzin : 3 579 166
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU