Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Majówka na Szyndzielni
Data: 21.05.2023 10:52:00 Autor:KM

We czwartek 11 maja, pomiędzy maturami, odbyła się szkolna wycieczka na Szyndzielnię. Uczestniczyć w niej mogli, poza członkami koła turystycznego SKKT-PTTK "MECHANIK", uczniowie z wszystkich klas. Zebrała się duża grupa chętnych, co bardzo cieszy.

Pogoda była wymarzona na wycieczkę w góry. Było słonecznie i niezbyt ciepło.
Trasa wiodła czerwonym szlakiem na Szyndzielnię. Od Dębowca szlak biegnie starą nartostradą wzdłuż stoku Sahara.
Po drodze zobaczyliśmy, choć jadowitą, to raczej ospałą, żmiję zygzakowatą.

Przy schronisku na Szyndzielni zrobiliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe, bo jest to budynek z dużymi tradycjami turystycznymi. W środku był czas na odpoczynek i posilenie się.

Powrót z Szyndzielni został zaplanowany szlakiem zielonym, który wiedzie przez Przełęcz Dylówki i Cyberniok. Przy schronisku na Dębowcu był ostatni odpoczynek. Widok na Bielsko-Białą uświadamia w jak naprawdę pięknym regionie naszego kraju mieszkamy.

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w wycieczce i kulturalne zachowanie jak przystało na młodzież Naszej Szkoły.

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 358
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU