Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Laureaci Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w Beskidach"
Data: 20.04.2022 08:52:00 Autor:KM

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w Beskidach"

W XXIX Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Mieszkam w Beskidach"  wpłynęło około sześciu tysięcy prac z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy.  W konkursie wzięli udział również nasi uczniowie  zdobywając zaszczytne miejsca w swoich kategoriach.:

Rysunek Malarstwo 13-15 lat II Miejsce:

1.     Patryk Markiel  1TP

 

Rysunek Malarstwo 13-15 lat III Miejsce:

1.     Tomasz Malchar   1TI1

 

Rysunek Malarstwo 13-15 lat Wyróżnienie:

1.     Piotr Gruszka   1TP

2.     Kamila Zaręba   1TP

 

Fotografia 13-15 lat III miejsce:

1.     Jakub Zemanek   1TH

 

Fotografia 13-15 lat Wyróżnienie:

1.     Julian Broniewski   1TP

( opiekun: Agnieszka Marchewka )

 

Multimedia III Miejsce:

1.    Gabriel Moczek klasa 3 TI1p ( opiekun p. Grażyna Wątroba)

 

Multimedia -  I miejsce:

1.    Dominik Stwora 1TP

 

Link do galerii prac laureatów i uczestników konkursu:

view.genial.ly/625e66d0ea6935001813f2f2/presentation-laureaci-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego


Powrót
Owiedzin : 3 340 987
Gości online : 23
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU