Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Książnica Beskidzka - 1 TR 1, wycieczkę edukacyjna
Data: 07.12.2023 12:44:00 Autor:KM

W ramach współpracy naszej biblioteki szkolnej z Książnicą Beskidzką we wtorek, 28 października, klasa 1 TR 1 wybrała się na wycieczkę edukacyjną. Na miejscu czekała na nas p. Agnieszka Szuberla, która przygotowała wykład zatytułowany „Rzuć wszystko i chodź w góry! Spotkajmy się na beskidzkim szlaku.”. Uczniowie dowiedzieli się z niego wielu ciekawych i potrzebnych informacji – przydatnych przede wszystkim tym osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z turystyką górską w Beskidach. Pani Agnieszka zapoznała młodzież z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na szlakach, objaśniła znaczenie ich kolorystyki (różnej w porównaniu z kolorami tras narciarskich), a także omówiła najpopularniejsze szlaki w okolicach Bielska-Białej oraz znajdujące się na nich schroniska.

Ważnym elementem wykładu było również pokazanie lokalnej nowości – projektu „The Loop” (ang.pętla) czyli trasy zintegrowanej z siecią schronisk górskich opartej w całości na szlakach PTTK. Uczniowie mieli okazję przejrzeć książeczki, w których dokumentuje się przejście „The Loop” i dowiedzieć się, jakie są wymagania na zdobycie poszczególnych odznak za przejście tej ciekawej trasy.

Na zakończenie pani Agnieszka oprowadziła klasę po gmachu Książnicy Beskidzkiej, który w ostatnich miesiącach staje się coraz piękniejszy i bardziej dostępny nie tylko dla czytelników, ale również dla miłośników filmu, muzyki czy gier planszowych. Warto skorzystać!

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 880
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU