Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Data: 09.04.2024 10:05:00 Autor:KM

 

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

W naszej szkole atrakcji nie brakuje.  I to nie tylko tych zawodowych! Dnia 20.03 2024 odbył się Multimedialny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Trzyosobowe drużyny walczyły o prestiż znawcy problemów anglojęzycznego obszaru kulturowego, ale też i o cenne nagrody finansowane przez Radę Szkoły oraz spółkę Klingspor.

Emocji nie zabrakło – w żadnej z trzech części konkursu. W pierwszej z nich uczniowie musieli przedstawić  wykonane przez siebie prezentacje multimedialne nt. wylosowanego kraju.

Serca jurorów zdobył materiał filmowy wykonany przez uczniów klasy 2TE. Drużyna zadbała nie tylko o rekwizyty podczas omawianych zagadnień, ale również interesująco i z dużą swobodą przedstawiła prezentowany materiał w różnych topograficznych odsłonach. Ciekawe były również prezentacje przygotowane przez klasę 2TP oraz 5TEp.  W dalszej, multimedialnej części konkursu, uczestnicy zmagali się z pytaniami muzycznymi, historycznymi, gastronomicznymi i innymi.

Drużyny wykazały się wysokim poziomem znajomości zagadnień oraz starannością i nieszablonowością przygotowanych prezentacji.

Najlepszym zespołem okazała się  reprezentacja klasy 2TE w składzie:

1. Maxymilian Gwoździewicz

2. Filip Jakubiec

3. Kacper Gowin

Materiał filmowy  przygotowany przez zwycięzców można obejrzeć pod następującym linkiem:

https://youtu.be/6FR6KHOUyws
 

II miejsce zdobyła klasa 1TF:

1. Szymon Burian

2. Jakub Lasko

3. Paweł Szymonowicz


III miejsce przypadło klasie 5TI1 w składzie: 

1. Beniamin Hrabia

2. Adrian Talik

3. Oskar Substyk

 

Gratulujemy!

Organizatorki konkursu: mgr H.Jagiełło, mgr E.B.Grzesiuk,
mgr A.Olearczyk

 

 

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 330
Gości online : 28
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU