Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
II tura Debat Oxfordzkich i dwa zwycięstwa naszych drużyn!
Data: 12.03.2024 10:24:00 Autor:KM

Za nami druga już kolejka zmagań w Bielsko-Bialskiej Lidze Debat Oxfordzkich współorganizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Bielska – Białej.

W piątek 8 marca 2024 odbyła się w bielskim Ratuszu druga tura debat, w której brali udział uczniowie ZSEEiM.

Po wcześniejszym losowaniu pierwsza z naszych drużyn prowadziła dyskusję, jako strona propozycji, broniąc postawionej tezy „Automatyzacja pracy, związana z rozwojem sztucznej inteligencji, niesie ze sobą więcej szans niż zagrożeń.”

Naszymi oponentami w debacie byli tym razem uczniowie z IV LO im. KEN.

Dyskusja skupiła się głównie na zastosowaniu sztucznej inteligencji w różnych gałęziach przemysłu m.in. motoryzacyjnego i farmaceutycznego oraz w dziedzinie medycyny.

Obie strony dyskusji zwróciły także uwagę na aspekt społeczny i odniosły się do powszechnie panującego przekonania, jakoby automatyzacja pracy, związana z rozwojem sztucznej inteligencji miała się przyczyniać do wzrostu bezrobocia w kraju.

Po zaciętej walce na słowa i argumenty z przyjemnością usłyszeliśmy werdykt sędziego: ZWYCIĘSTWO w debacie należy do ZSEEiM!

W tym samym dniu druga nasza drużyna podjęła słowną walkę z uczniami Bielskiej Szkoły Przemysłowej, ustosunkowując się jako strona propozycji do tezy „Wzrost popularności niezawodowych polityków przynosi więcej szkód niż pożytku.” Infoslajd przedstawiał niezawodowego polityka jako osobę, która wchodzi do polityki nie posiadając specyficznego wykształcenia,  szczególnych kompetencji czy doświadczenia w jej zakresie (np. Szymon Hołownia,  Donald Trump).

Dyskusja, której mieliśmy się podjąć, miała bardzo złożony i kontrowersyjny charakter, dlatego, aby dowieść swoich racji, musieliśmy spojrzeć na zagadnienie z wielu różnych perspektyw, uwzględniając przy tym zalety oraz negatywne konsekwencje politycznej działalności niezawodowych polityków nie tylko w skali kraju, lecz także na arenie międzynarodowej.

Przedstawione przez nas argumenty były na tyle mocne i niezaprzeczalne, by ponownie móc usłyszeć werdykt sędziego, że zwycięstwo jest po stronie drużyny uczniów Mechanika!

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 863
Gości online : 24
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.010s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU