Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Gra miejska - Tropami Solidarności
Data: 13.12.2023 11:30:00 Autor:KM

Po raz szósty 9 grudnia w minioną sobotę miała miejsce gra miejska - Tropami Solidarności - która łączy elementy gry z biegiem na orientację.

Uczestnicy - uczniowie bielskich  szkól średnich, wcielali się w działaczy podziemnej "Solidarności" mierzyli z wyzwaniami PRL-u i stanu wojennego. Spotykali  i rozmawiali z prawdziwymi uczestnikami tamtych wydarzeń, którzy wiezieniem, internowaniem i utratą pracy płacili za drogę ku wolności.

 Przypomnieli nam że wolność nie jest dana raz na zawsze i  tak jak w czasie stanu wojennego, także dzisiaj  za nasza wschodnią granica ludzie ciągle  oddają za nią życie, są wiezieni i zamykani.

Stan wojenny trwał w Polsce od 13 grudnia 1981 roku - w tym czasie osądzono i skazano około 12 00 osób, w tym Ewa Kubasiewicz z Gdyni za udział w 3-dniowym strajku otrzymała wyrok 10 lat więzienia.

Gra przybliżyła uczestnikom tamte wydarzenia. Spośród uczniów bielskich szkół -3-osobowa drużyna "Mechanika" zajęła II miejsce i w nagrodę jej uczestnicy tym razem pojadą na wyciecze do Gdańska.

GRATULUJEMY uczniom klas: V TH i IITi4

Grażyna WątrobaPowrót
Owiedzin : 3 734 930
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU