Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Finałowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Elektroników i Mechatroników "ELEKTROMECHATRON"
Data: 15.05.2023 12:58:00 Autor:KM

 

W dniu 24 kwietnia 2023 w Gdyni odbył się finałowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Elektroników i Mechatroników "ELEKTROMECHATRON" (dotychczas znana jako Euroelektra - grupa elektroniki i mechatroniki)

 

Organizatorem olimpiady od wielu lat jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Do etapu finałowego  awansowało tylko 18 najlepszych mechatroników w kraju.

Uczeń ZSEEiM awansował do tego etapu olimpiady  po raz pierwszy od ponad 15 lat .

Wyniki finału :

 Dawid Jarczok  z klasy 4TR2g -  uzyskał 1 miejsce zwyciężając w grupie mechatroniki (tytuł laureata olimpiady)

link do wyników:

https://elektromechatron.edu.pl/files/Elektromechatron_wyniki_III_Etap.pdf

 

Na zwycięstwo w tak prestiżowej olimpiadzie czekaliśmy od 2017 roku ( wówczas mechatronik Mateusz Figura - uzyskał 1 miejsce  w olimpiadzie OOWEE - AGH Kraków).

 

Dawid Jarczok przez ostatnie 2 lata ustanowił również pewien rekord - uzyskał tytuł laureata lub finalisty we wszystkich trzech najważniejszych olimpiadach technicznych  sprawdzających wiedzę ucznia :

- 2022 - Olimpiada Wiedzy Technicznej ( OWT) - finalista, 10 miejsce w kraju w grupie elektroniki  

- 2022 - Olimpiadzie OOWEE - AGH Kraków - laureat 5 miejsca w grupie mechatroniki

- 2023 - Olimpiadzie OOWEE - AGH Kraków - laureat 4 miejsca w grupie mechatroniki

- 2023 - Olimpiada "ELEKTROMECHATRON" (dawniej Euroelektra) - laureat 1 miejsca w grupie mechatroniki

 

 

 Opiekun wymienionych  olimpiad to: 

 mgr inż. Tomasz Olszewski


Powrót
Owiedzin : 3 734 967
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU