Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Finałowy etap 48 Olimpiady Wiedzy Technicznej
Data: 26.04.2022 18:37:00 Autor:KM

 

W dniu 2 kwietnia 2022 odbył się finałowy etap 48 Olimpiady Wiedzy Technicznej.

OWT to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych olimpiad technicznych w kraju.

Finał został rozegrany  w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

Kolejny sukces ucznia ZSEEiM .

Wyniki:

  • Dawid Jarczok  z klasy 3TR2g -  uzyskał tytuł finalisty olimpiady.

 

Opiekun ucznia  to: 

  •  mgr inż. Tomasz Olszewski

  

Laureaci oraz finaliści otrzymali następujące nagrody:

  • zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego,
  • wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju.

 

Opis olimpiady:

  • Pierwszy etap olimpiady OWT rozgrywany jest w październiku. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób z całego kraju (technika i licea ogólnokształcące). W etapie tym uczniowie rozwiązują zadania zamknięte i otwarte w zakresie elektroniki i elektryki.
  • Do drugiego etapu ( regionalnego) awansuje kilkuset uczniów z kraju. W etapie tym pojawiają się złożone zadania otwarte .
  • Do etapu finałowego awansuje około 20 osób. Finał składa się z 2 części: (rozwiązanie złożonego zadania z elektroniki oraz zaproponowanie autorskiego rozwiązania problemu technicznego).

 


Powrót
Owiedzin : 3 443 310
Gości online : 14
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU