Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Elektronika – by żyło się łatwiej
Data: 06.04.2022 11:50:00 Autor:KM

 

Do edycji konkursu w tym roku zgłosiło się ponad 100 osób z całej Polski, które pracując samodzielnie lub w 2 osobowych zespołach przesłały 58 projektów. Tematyka projektów była niezwykle szeroka i obejmowała prace nie tylko z zakresu elektroniki, ale również automatyki, elektryki, szeroko pojętej mechatroniki czy też programowania.

W dniu 25 marca o godz. 9.00 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki rozpoczęły się prezentacje finałowe 10 prac, zakwalifikowanych do ścisłego finału. Na podstawie przesłanych wcześniej opisów oraz wysłuchanych prezentacji, Jury wyłoniło trójkę zwycięzców.

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że aż dwie prace z finałowej 10 należały do uczniów naszej szkoły!

Projekt manipulatora dydaktycznego autorstwa Nikodema Kowalskiego i Mikołaja Poloczeka

oraz

Automatyczny tester akumulatorów Litowo-jonowych i Litowo-polimerowych autorstwa Mateusza Szwedki

 

To niebywały sukces naszych absolwentów jak i ich opiekunów (projekty wszystkich finalistów dostępne są pod adresem : https://youtu.be/esqfNSn7sr8).

Gratulujemy serdecznie niebywałego uznania, życzymy powodzenia w dalszej edukacji i wielu następnych sukcesów!

Dzięki partnerskiej współpracy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej z Urzędem Miasta Żory oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, uroczyste wręczenie nagród Uczestnikom odbyło się podczas Gali Finałowej, zorganizowanej w Żorach. Wszyscy Laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez JM Rektora Politechniki Śląskiej, firmy SIEMENS, KAMAMI oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

 

Opiekunowie:

mgr inż.A.Wala

mgr inż.P.Kamiński


Powrót
Owiedzin : 3 340 979
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU