Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Ekologiczny projekt "Coś z niczego"
Data: 19.05.2020 21:40:00 Autor:KM

Ekologiczny tryb życia to bardzo pożyteczna moda, która na szczęście ma coraz większą rzeszę zwolenników, również wśród młodzieży Mechanika. Dzięki niej pojawia się szansa na uratowanie planety przed utonięciem w zalewie odpadów.

Do tej pory recykling kojarzył się nam głównie z segregowaniem śmieci. Okazuje się, że z odpadów możemy stworzyć przedmioty nie tylko praktyczne, ale również bardzo ładne. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły udowodnili, że z recyklingu można dziś zrobić prawie wszystko. Prawdziwe cuda z plastiku, papieru, drewna,  szkła itp. da się wykonać również w domu, co pozwala uniknąć kupowania kolejnych przedmiotów, które i tak po jakimś czasie trafiłyby do kosza na śmieci. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i sprawili, że wiele niepotrzebnych czy zużytych przedmiotów w gospodarstwach domowych zostało powtórnie wykorzystanych i otrzymało „nowe życie”.

Grill z bębna zepsutej pralki, ławki z desek pochodzących ze starych skrzyń i palet, wazon z plastikowych łyżeczek, kwietnik ze starych puszek po farbie, lampa ze szklanej butelki, a nawet działające radio to tylko niektóre z prac wykonanych z „ niczego”.

Bożena Skokan

 


Powrót
Owiedzin : 2 839 073
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU