Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angielsko, Niemiecko i Francuskojęzycznych
Data: 19.04.2023 12:25:00 Autor:KM

 

5 kwietnia 2023r odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angielsko, Niemiecko i Francuskojęzycznych przeprowadzony przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej w ramach projektu Erasmus plus. Na tym etapie startowały po trzy dwuosobowe zespoły z bielskich szkół, które przeszły pierwszy etap kwalifikacji w grudniu. Naszą szkołę reprezentowali:

1) Kotula Bartłomiej, Marek Maksymilian z klasy 4TR2p

2) Maciej Majcher, Krzysztof Śpiewak z klasy 4TI3p

3) Talik Adrian, Hrabia Beniamin z klasy 4TI1p

Drugi etap konkursu składał się z dwóch części. Do drugiej części zakwalifikował się zespół z klasy 4TI3p. Po podliczeniu wszystkich wyników z 2 etapu, z części 1 i 2 nasi uczniowie zajęli drugie miejsce.

Są to: Maciej Majcher, Krzysztof Śpiewak z klasy 4TI3p.

Gratulacje dla młodzieży!


Powrót
Owiedzin : 3 579 192
Gości online : 15
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU