Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Dolina Wapienicy (Beskid Śląski) – wycieczka piesza dla młodzieży – 20 grudnia 2023 r.
Data: 01.01.2024 20:12:00 Autor:KM

 

 

20 grudnia w przedświąteczną środę odbyła się wycieczka integracyjna Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego działającego od października w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych. W planach mieliśmy dotrzeć autobusem do Straconki, a stamtąd przejść szlakiem do schroniska na Magurce Wilkowickiej i urządzić tam ognisko. Niestety, pogoda nie dopisała, co zmusiło nas do zmiany planów.
Nie zrezygnowaliśmy jednak z wycieczki. Zamiast do Straconki udaliśmy się autobusem do Wapienicy i z końcowego przystanku MZK nr 16 przespacerowaliśmy się znakowanym żółtym szlakiem nad zaporę im. Ignacego Mościckiego. Udało nam się też podejść do mostu na potoku Barbara i zrobić tam parę zdjęć.

Następnie zatrzymaliśmy się na herbatę i posiłek w znajdującej się obok zapory Krzywej Chacie, gdzie opiekunki wycieczki skorzystały z okazji, aby wręczyć legitymacje PTT nowym członkom Koła. Trzeba było zrezygnować z ogniska, ale pocieszyliśmy się dużą porcją gorącej herbaty i czekoladkami.

Udaliśmy się w drogę powrotną i do centrum Bielska-Białej wróciliśmy autobusem.

Julian B.


Źródło : http://www.bielsko.ptt.org.pl/dolina-wapienicy-beskid-slaski-wycieczka-krajoznawczo-integracyjna-dla-mlodziezy-20-grudnia-2023-r/

 

Zdjęcia:

https://photos.google.com/share/AF1QipOZ2vuBXdno4KHp3N5LI0lOi6yWhs0590Ndz7ZzPF0RA9wufC5-S9-FpL9FpWsB3A?key=YXFCMWpkVFJKdHFLRmN3RXVJLXhhYW11aTByUWFB


Powrót
Owiedzin : 3 734 896
Gości online : 22
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU