Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Bielsko – Bialska Liga Debat Oksfordzkich
Data: 08.03.2024 11:37:00 Autor:KM

Ostatni piątek – 1 marca 2024 roku – minął pod znakiem emocjonujących debat w ramach Bielsko – Bialskiej Ligi Debat Oksfordzkich współorganizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Bielska – Białej.

Dwie drużyny z naszej szkoły stoczyły zaciętą walkę na słowa z przedstawicielami innych szkół, prezentując swoje argumenty z pasją i zaangażowaniem. Choć tym razem nie udało nam się wygrać pojedynku, debata była niezwykle cennym doświadczeniem, poruszając ważne tematy o dużym znaczeniu społecznym i kulturowym.

Po losowaniu tematów jedna z naszych drużyn musiała zmierzyć się następującym zagadnieniem: "Jako pracownik fabryki zostałbym łamistrajkiem". Infoslajd przedstawiał sytuację, w której doświadczony i szanowany pracownik fabryki musiał podjąć decyzję, czy przyjąć propozycję zostania łamistrajkiem w zamian za przywileje w pracy i wynagrodzenie finansowe. Debata skupiła się na etycznym aspekcie takiej decyzji oraz jej konsekwencjach dla pracownika i społeczności fabrycznej.

Kolejny temat debaty dotyczył wpływu pozytywnego przedstawiania czarnych charakterów w popkulturze. Nasza druga drużyna musiała podjąć rozważania, czy "należy żałować pozytywnego przedstawienia czarnych charakterów w popkulturze". Dyskusja koncentrowała się na kształtowaniu świadomości społecznej, wzorcach postaci przedstawianych w mediach oraz na kwestiach związanych z przekazywaniem wartości i stereotypizacją w popkulturze.

Obie debaty były bogate w argumenty i wzbudziły  wiele kontrowersji oraz refleksji. Teraz naszym celem jest analiza tych doświadczeń i przygotowanie się do kolejnych debat, aby nasze głosy i argumenty mogły być jeszcze silniejsze i skuteczniejsze.

Opiekun: mgr Anna Kubiczek

 

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 336
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU