Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Biało-Czerwone Wędrowanie” - Święto Niepodległości w Tatrach Zachodnich Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w ZSEEiM
Data: 15.11.2023 22:39:00 Autor:KM

 

 

W symboliczny i bardzo ważny dla Wszystkich Polaków dzień Święta Niepodległości udaliśmy się w towarzystwie Szkolnych Kół PTT z V LO i VIII LO w Bielsku-Białej w Tatry Zachodnie.

Celem było „Biało-Czerwone Wędrowanie” i wspólne przeżywanie tego Święta, pielęgnowanie pamięci i szacunku do tradycji narodowych oraz wspólnych wartości.

Planów i pomysłów na wycieczkę tego dnia było wiele…, ostatecznie ze względu na „kapryśną” aurę oraz bezpieczeństwo uczestników wybrano trasę : Dolina Białego-Czerwona Przełęcz – Sarnia Skała – Polana Strążyska – Siklawica – Ścieżka pod Reglami.

Wczesnym rankiem, mimo deszczowej pogody udaliśmy się do Zakopanego. Wyruszyliśmy na szlak nieopodal Skoczni pod Krokwią w kierunku Doliny Białego. Przed wejściem do Tatrzańskiego Parku Narodowego nasz Przewodnik – p.Konrad Gonciarczyk pouczył nas w kwestii bezpieczeństwa i właściwej postawy na obszarze Parku Narodowego, gdzie przyroda jest najwyższą wartością…

Dolina Białego to jedna z najpiękniejszych dolin w okolicach Zakopanego. Biały Potok przeplata się i płynie, a liczne drewniane mostki dodają uroku temu miejscu… podczas wędrówki Przewodnik „raczył” nas informacjami i ciekawostkami o TPN oraz jego walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Po drodze podziwialiśmy widowiskowe formacje skalne, bogatą roślinność i wodospady.

Po dotarciu na Sarnią Skałę (1377m n.p.m), która jest długą na ok. 300 metrów skalistą granią, wykonaliśmy pamiątkowe fotografie. Ze względu na niski pułap chmur nie widzieliśmy potężnego masywu „Śpiącego Rycerza” (tj. Giewontu) , istotnym tłem wielu zdjęć były natomiast biało-czerwone symbole narodowe.

Zejście w kierunku Doliny Strążyskiej wymagało od nas wszystkich uwagi i koncentracji, było wyjątkowo mokro i ślisko, czuliśmy się jednak zaopiekowani przez naszego Przewodnika, który czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Z Polany Strążyskiej udaliśmy się w kierunku urokliwego wodospadu – Siklawica. Jego wysokość wynosi 23 metry i jest on niewątpliwie jedną z największych atrakcji Doliny Strążyskiej. Spiesznym krokiem ze względu na coraz mocniej padający deszcz Ścieżką pod Reglami wróciliśmy w okolice Skoczni pod Krokwią.

Mimo nienajlepszych warunków atmosferycznych, wycieczka była dla nas wszystkich wyjątkowym przeżyciem. W dobrych nastrojach i z nadzieją na kolejne wycieczki wróciliśmy bezpiecznie do Bielska-Białej.

Szczególne słowa podziękowań kierujemy do Przewodnika - p.Konrada Gonciarczyka i opiekuna SK PTT z V LO w Bielsku-Białej - dr Sebastiana Kulińskiego – za organizację i logistykę wyjazdu, opiekę, przekazaną wiedzę oraz poczucie humoru J.

To był wyjątkowy wyjazd dla młodzieży z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej. Ponieważ, była to pierwsza górska wyprawa nowo powstałego w tym Zespole Szkolnego Koła PTT.

 

 

Opiekunowie:

 

mgr J.Kujawska-Tomasik, mgr H.Jocz


Powrót
Owiedzin : 3 734 848
Gości online : 24
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU