Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Beskidzkie Dyktando o pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Data: 01.07.2022 10:17:00 Autor:KM

3 czerwca br. 4 uczniów naszej szkoly: Adrian Talik, Konrad Grębowiec i Dawid Tomalik z klasy 3 TI1P oraz Filip Szczepocki z 2TR1 wzięli udział w 8. Beskidzkim Dyktandzie o pióro Prezydenta Miasta Bielska - Białej. Bylo ono organizowane już po raz kolejny z okazji Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki na ATH.  Wymienieni wyżej uczniowie zostali wybrani jako najlepsi znawcy ortografii w naszym Zespole. Nadmienić także trzeba, że brali także udział w październikowym, szkolnym konkursie ortograficznym. Dyktando festiwalowe układała, jak zawsze, pani  dr Ewelina Gajewska, żona naszego pana profesora od historii, a czytał je piszacym sam prof. Jerzy Bralczyk.

Adrian Talik w tym konkursie zajął 10 miejsce, a jego kladowy kolega - Dawid Tomalik - 11 miejsce.

Do czasu ogloszenia wyników młodzież sluchala interesujących wykładów akademickich, między innymi  profesora Jerzego Bralczyka - " Ekologicznie o języku", "Kosmiczna rewolucja" Karola Wójcickiego i " Zaufanie w mediach społecznościowych".


Powrót
Owiedzin : 3 527 635
Gości online : 23
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU