Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Awans uczniów ZSEEIM do finałowego etapu olimpiady OOWEE - AGH Kraków
Data: 10.02.2023 09:58:00 Autor:KM

W dniu 3 lutego odbył się drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH.

Każda szkoła techniczna w Polsce wystawiła po 2 najlepszych zawodników w każdym zawodzie.

 

Nasi uczniowie licznie awansowali do trzeciego ( finałowego) etapu .

- Dawid Jarczok  z klasy 4TR2g - grupa mechatroniki

- Jan Orzechowski  z klasy 4TR2g - grupa automatyki

- Wiktor Gwoździewicz  z klasy 3TR1 - grupa automatyki

- Jakub Gawęda  z klasy 3TI1 - grupa informatyki

- Jakub Marszałek  z klasy 3TR1 - grupa elektroniki medycznej

- Szymon Leśniak  z klasy 3H - grupa elektroniki

 - Xavier Rajda  z klasy 4THg - grupa elektroniki

 

W dniach 23 - 24 lutego w Jarosławiu odbędzie się etap praktyczny olimpiady oraz ustne wystąpienie  finałowe. Wówczas poznamy laureatów i finalistów olimpiady.

Opiekunowie uczniów:

mgr inż. Tomasz Olszewski - opiekun olimpiady , przygotowanie grupy automatyki, mechatroniki i elektroniki medycznej.

mgr inż. Tomasz Skokan oraz mgr inż. Roman Sikora  - przygotowanie grupy elektroniki

mgr inż. Przemysław Stefko - przygotowanie grupy informatyki

 

Trzymamy kciuki za udany występ w finale .


Powrót
Owiedzin : 3 734 921
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.008s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU