Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Akcja "Zima w Schronisku"
Data: 07.11.2022 08:13:00 Autor:KM

 

 

Samorząd Uczniowski po raz kolejny gorąco zachęca wszystkich do uczestnictwa w akcji "Zima w Schronisku", której organizatorem jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

Jak co roku o tej porze zwracamy się z gorącą prośbą o przyłączenie się do akcji przygotowującej czworonożnych podopiecznych schroniska do zimy.

W tym roku szczególnie prosimy o wsparcie dla KOTÓW, których
w schronisku przebywa najwięcej - ponad 200! Psów z kolei niecałe 80.

Co jest PILNIE i najbardziej potrzebne?

→ koce i ręczniki (bez wypełnienia, aby zapobiec możliwości zjedzenia go przez zwierzaki),

→ karmy suche i mokre (starajmy się wybierać karmy wysokiej jakości, mała paczka takiej karmy będzie dużo bardziej wartościowa niż największa paczka niskiej jakości karmy),

→ żwirek dla kotów - najlepiej sprawdzi się żwirek "Benek" w żółtym opakowaniu ( koty w schronisku znają go i akceptują).

Akcja trwa do końca zimy.

Wszystkie artykuły można składać w sali 227 lub16a, skąd zostaną przewiezione do schroniska.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w akcji, aby pomóc naszym czworonożnym przyjaciołom przetrwać zimę.

Samorząd Uczniowski


Powrót
Owiedzin : 3 635 875
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU