Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
"Za dużo myślisz" - projekt w ramach Olimpiady "Zwolnieni z Teorii"
Data: 03.02.2023 21:14:00 Autor:nieznany

"Czy słyszałeś kiedyś o Wysokiej Wrażliwości? Jeśli nie, to już wyjaśniamy – Wrażliwce przede wszystkim odbierają bardzo dużą ilość bodźców i reagują na nie bardziej niż inni. Bodźcami mogą być głośne sygnały, światło, zapachy, gesty, emocje czy muzyka.

Chcemy pokazać światu, że Osoby Wysoce Wrażliwe istnieją i czym się różnią od innych ludzi, dlatego zdecydowaliśmy się na tworzenie projektu w ramach Olimpiady “Zwolnieni z Teorii” pt. “Za dużo myślisz”. 

Chcesz się dowiedzieć czy jesteś Wrażliwcem i jakie są zalety i wady Wrażliwców?

Chcemy podnieść świadomość o Wysokiej Wrażliwości, ponieważ aż 20% społeczeństwa jest WWO, a na pierwszy rzut oka nie różnimy się wiele od innych. Osoby Wysoce Wrażliwe są też dużo bardziej narażone na wysoki stres (przez dużą ilość bodźców czy bezustanne analizowanie), chcemy im pokazać jak sobie pomóc w takich sytuacjach.

W ramach projektu chcemy pokazać główny schemat i rodzaje Wysokiej Wrażliwości, a także jak z tym żyć i jak to wykorzystywać na swoją korzyść."


Powrót
Owiedzin : 3 443 460
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU