Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
"Sleeveface - Mechanik ubrany w książkę" - wyniki konkursu czytelniczo-plastycznego
Data: 02.04.2023 15:06:00 Autor:KM

 

 

„Sleeveface – Mechanik ubrany w książkę” -  wyniki konkursu czytelniczo-plastycznego

 

Co to jest sleeveface? To typ fotografii, która przedstawia osobę z zasłoniętą częścią ciała przez okładkę książki lub płyty. Dużą rolę odgrywa perspektywa oraz aranżacja tła. Do zrobienia dobrego zdjęcia trzeba się przygotować. Ważne jest, aby idealnie dobrać strój, przyjąć odpowiednią pozę, tak aby powstało złudzenie jedności modela z graficznym motywem książki. Dzięki temu powstają czasem zabawne, ale zawsze kreatywne zestawiania odbiorców/czytelników/słuchaczy z przesłaniem okładki…

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną i nauczycielkę plastyki, mgr Agnieszkę Marchewkę,  zatytułowanym „Sleeveface – Mechanik ubrany w książkę”. Do rywalizacji zakwalifikowały się 82 prace. Ocena fotografii dokonywana była w oparciu o  następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.

Jury w składzie: mgr Urszula Jeleń-Marek, mgr Agnieszka Marchewka, mgr Agnieszka Mędrzak-Sikora, mgr Karina Szczepańska po długich i cierpliwych obradach podjęło decyzję o następującym podziale nagród i wyróżnień:

 

 

 

 

  

Wyróżnienia:

 

Nagrodami dla trzech pierwszych miejsc będzie profesjonalna sesja fotograficzna, w terminie dogodnym dla Laureatów.

Osoby wyróżnione zostaną nagrodzone wydrukami zwycięskich fotografii.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!


Powrót
Owiedzin : 3 579 234
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU