Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Galerie - 2010/2011 - Jubileusz szkoły

JUBILEUSZ- 2 PAŹDZIERNIKA 2010

 

 

Obchody 60-lecia Szkoły rozpoczął w dniu 25 września maraton, którego pomysłodawcą był nauczyciel historii- mgr Jacek Trzeciak. Trasa 400 metrów biegła chodnikami wokół Szkoły. Budynek okrążono 100 razy, co zajęło uczestnikom 2 godziny, 16 minut i 34 sekundy. Był to maraton sztafetowy, a więc uczestniczy zmieniali się na trasie. W sumie w imprezie wzięło udział 55 uczniów i 2 nauczycieli.

Tydzień później, 2 października, odbyły się główne uroczystości rocznicowe.

Obchody jubileuszu ZSEEiM rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Św. Mikołaja. Uroczystą mszę świętą koncelebrowali ks. Biskup Janusz Zimniak, ks. Prałat- Dziekan Dekanatu Oświęcimskiego- Krzysztof Straub (nasz absolwent) wraz z księżmi pracującymi w naszym Zespole, a homilię wygłosił ks. dr Marek Studenski- Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej.  

O godzinie 11 rozpoczęła się Akademia w Bielskim Centrum Kultury. Imprezę otworzyło przemówienie dyrektora ZSEEiM- mgr inż. Jacka Zielińskiego, który przybliżył zebranym 60- letnią historię Mechanika. Warto wspomnieć, że wśród absolwentów Mechanika są liczni politycy- prezydent Bielska-Białej- Jacek Krywult, burmistrz Cieszyna- Bogdan Ficek, prezydent Wodzisławia Śląskiego- Mieczysław Kieca, burmistrz Szczyrku- Wojciech Bydliński, ludzie sztuki- wśród nich aktor Henryk Talar oraz poeta Stanisław Gola czy sportowcy- medalista olimpijski- Jerzy Pietrzyk.  Następnie głos zabrali m.in.: Prezydent miasta- Jacek Krywult, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewengelicko- Augburskiego- Paweł Anweiler, Posełna Sejm RP- Stanisław Szwed, Śląski Kurator Oświaty- Stanisław Faber, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu i wieloletni dyrektor Mechanika- Jan Dzida.

Podczas uroczystości, Bogdan Ogrodzki- Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Bielsku-Białej wręczył na ręce dyrektora medal za dotychczasowe akcje krwiodawstwa zorganizowane przez naszą Szkołę.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej Szkoły oraz chór AVE SOL. Koło teatralne, pod kierownictwem państwa Justyny i Kamila Leśniewskich, przedstawiło spektakl pod tytułem „Homo Sum”. Koło recytatorskie, kierowane przez mgr Ewę Malcher, zaprezentowało program muzyczno-recytatorski. W części artystycznej zaprezentowało się także koło taneczne mgr T. Ludwiga

Po Akademii absolwenci i zaproszeni goście udali się do budynku Szkoły, gdzie rozpoczęły się spotkania absolwentów.

Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa przedstawiająca historię i współczesność Szkoły oraz wystawa zabytkowych samochodów.

Uroczystości rocznicowe zakończył Bal Absolwentów.

Uroczyste obchody jubileuszu były okazją do wydania okolicznościowej publikacji podsumowującej 60 lat działalności placówki. (ah)   

 


Owiedzin : 3 756 312
Gości online : 20
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.011s
Czas generowania 0.018s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU