Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 24
 

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych - Rada Rodziców
43-300 Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 24

nr konta: 88 1240 1170 1111 0010 0144 9311

 
 
Kontakt sekretariat
tel. 33 812 24 79
fax 33 812 26 03

pokój nauczycielski
tel. 33 822 78 70
E-mail: szkola@zseeim.edu.pl
mgr inż. Jacek Zieliński
dyrektor Zespołu (pok.113a)
tel. 33 812 55 27
Wicedyrektorzy

mgr Jolanta Kujawska-Tomasik
tel. 33 812 26 03

mgr inż. Krzysztof Boczkowski
mgr Roman Królczyk
tel. 33 812 67 92

mgr inż. Jakub Rudolf
tel. 33 812 26 03

Sekretariat szkoły (pok. 27) tel. 33 812 24 79
gabinet Szkolnego Ośrodka Kariery tel. 33 812 35 43
szok.zseeim@gmail.com
Sekretarz szkoły Emilia Zielińska
tel. 33 812 26 03
Kierownik gospodarczy Krzysztof  Marchewka
tel. 33 812 26 03
Specjalista ds. kadr Agata Matras
tel. 33 812 35 43
Gabinet pedagoga i psychologa pedagodzy szkolni:
mgr Izabela Tatoń - Górny, 
mgr Małgorzata Macha, 
mgr Beata Pokładnik, 

psycholog szkolny:
mgr Lidia Żmuda-Wójcik

tel. 33 822 78 70
Inspektor Danych Osobowych Kamil Leśniewski
tel. 33 8123543
e-mail: rodo@zseeim.edu.pl

 

Pliki do pobrania
Owiedzin : 3 756 355
Gości online : 19
Zapytań : 7
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU