Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Szkoła - Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor naczelny Jacek Zieliński
Wicedyrektorzy Krzysztof Boczkowski, Jolanta Kujawska-Tomasik, Roman Królczyk, Jakub Rudolf

 

Nauczyciele

J.polski Faustyna Bojaraska-Cieniuch, Irena Matys, Katarzyna Bylica, Ewelina Filapek, Karpicka Małgorzata
J.angielski Elżbieta Fibinger, Ewa Barbara Grzesiuk, Honorata Jocz, Kinga Kastelik-Ginda, Alicja Olearczyk, Ilona Prus, Katarzyna Zątek-Ozimina, Ilona Pawlik-Włoczko, Monika Sadowska, Wciślak Arkadiusz, Barbara Łukasiak-Turska, Halina Jagiełło
J.niemiecki Anna Kubiczek, Justyna Leśniewska, Kamil Leśniewski, Beata Mamica, Katarzyna Michna, Ewa Kalita
Matematyka Zdzisława Hojnacka, Barbara Kaim-Gwinner, Dorota Ponc, Grażyna Żyrek, Katarzyna Hromińska, Agata Wizner, Anna Kulawska, Renata Pagieła
Historia, Wos Jacek Trzeciak, Tomasz Gajewski, Aleksandra Różańska, Krzysztof Rączka, Przemysław Sporek
Wiedza o kulturze Aleksandra Różańska
Geografia Grażyna Wątroba
Biologia Jolanta Kujawska-Tomasik, Bożena Skokan
Fizyka Joanna Baron, Magdalena Lasek
Chemia Magdalena Lasek, Joanna Baron, Bożena Skokan
Edukacja dla bezpieczeństwa Marek Mandrak, Barbara Wichrzycka, Agata Królczyk, Tomasz Szary, Łukasz Podkański
WF Zdzisław Byrdy, Radosław Jamróz, Roman Królczyk, Tomasz Ludwig, Marek Mandrak, Wacław Pawłowski, Barbara Wichrzycka, Dariusz Gadzina, Tomasz Szary, Krzysztof Zając, Tomasz Bury
Informatyka Krzysztof Boczkowski, Roman Królczyk, Anna Śmigielska, Dorota Walaszek, Jacek Zieliński, Monika Rypień, Zofia Lisiecka, Sebastian Lisiecki, Krzysztof Michniowski, Przemysław Stefko, Artur Jaźwiński, Jakub Binek, Wojciech Rogowski, Tomasz Kopczyński, Katarzyna Rudolf, Jakub Rudolf
Przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne Jadwiga Dykla, Elżbieta Hałat, Bernard Ludwig,  Roman Sikora, Ewald Strzys, Andrzej Trelewicz,  Tomasz Olszewski, Jolanta Bigaj, Tomasz Skokan, Henryk Stawarski, Jarosław Gandor, Urszula Kojder, Helena Przekota, Władysław Stachura, Radosław Surówka
Przedmioty zawodowe mechaniczne Włodzimierz Dymek, Jacek Zieliński, Arkadiusz Krzempek, Grzegorz Telok, Piotr Kamiński, Tadeusz Puczka, Tomasz Ciućka
Przedmioty ekonomiczne Elżbieta Pasierbek, Ewa Wróbel, Przemysław Sporek
Religia Grzegorz Pal, Przemysław Kramarz, Zygmunt Mizia, Łukasz Zych
Wychowanie do życia w rodzinie Kornelia Benasiewicz, Izabela Tatoń-Górny, Jolanta Kujawska-Tomasik

 

Biblioteka

Pracownicy biblioteki Urszula Jeleń-Marek, Marta Drozdowska

 

Zespoły

Pedagog Izabela Tatoń - Górny, Małgorzata Macha, Beata Pokładnik, Bożena Najlepsza-Marek, Joanna Pieczykolan
Psycholog Magdalena Polak - Bergiel, Lidia Żmuda-Wójcik
Doradca zawodowy Elżbieta Pasierbek

 

Administracja

Pracownicy administracji Edyta Baran, Beata Kucharska, Gabriela Muraczewska, Alicja Ogorzałek, Katarzyna Górny, Emilia Zielińska, Krzysztof Marchewka

 

Obsługa

Pracownicy obsługi Stefania Bazarnicka, Biesok Kornelia, Agata Nowak, Renata Hatt, Bożena Krywult, Beata Roszczyk,  Maria Stanik, Beata Dyduch, Anna Misiura, Halina Nycz, Zofia Zemanek, Tadeusz Brunowski, Joachim Kolon
Owiedzin : 2 195 277
Gości online : 19
Zapytań : 13
Czas zapytań : 0.012s
Czas generowania 0.024s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU