Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Data: 03.09.2019 15:12:00 Autor:KM

 

17.IX.2019r.  – wtorek

 

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TFg

mgr inż.A.Krzempek

2.

I THg

mgr inż.R.Sikora

3.

I TEg

mgr R.Pagieła

4.

IZEg

mgr M.Mandrak

 

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

5.

I TR1g

mgr inż.J.Rothkegel

6.

I TR2g

mgr J.Baron

7.

I TI1g

mgr K.Kastelik-Ginda

8.

I TI2g

mgr M.Wygaś

 

 

18.IX.2019r.- środa

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TI1p

mgr inż.Z.Lisiecka

2.

I TI2p

dr T.Kopczyński

3.

I TI3p

mgr A.Wizner

4.

I TFp

mgr A.Kulawska

 

godz. 17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

5.

I TR1p

mgr K.Bylica

6.

I TR2p

mgr M.Lasek

7.

I TEp

mgr inż.R.Surówka

8.

I THp

mgr I.Matys

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TFg

mgr inż.A.Krzempek

114

2.

I THg

mgr inż.R.Sikora

218

3.

I TEg

mgr R.Pagieła

106

4.

IZEg

mgr M.Mandrak

221

5.

I TR1g

mgr inż.J.Rothkegel

205

6.

I TR2g

mgr J.Baron

223

7.

I TI1g

mgr K.Kastelik-Ginda

24

8.

I TI2g

mgr M.Wygaś

115

1.

I TFp

mgr A.Kulawska

118

2.

I TI1p

mgr inż.Z.Lisiecka

114

3.

I TI2p

dr T.Kopczyński

110

4.

I TI3p

mgr A.Wizner

106

5.

I TR1p

mgr K.Bylica

7

6.

I TR2p

mgr M.Lasek

16a

7.

I TEp

mgr inż.R.Surówka

109

8.

I THp

mgr I.Matys

115

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 26.IX.2019r. godz. 16.00 - aula


Powrót
Owiedzin : 2 565 977
Gości online : 33
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.019s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU