Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH
Data: 03.09.2019 14:42:00 Autor:KM

 

 

24 .IX.2019r.  – wtorek

godz. 16.00 – aula

IV TH1        mgr inż.T.Skokan

IV TH2        mgr inż. A.Wala

IV TF           mgr M.Sadowska

IV TE1        mgr K.Zając

 

godz.17.00 – aula

IV TE2        p.A.OLearczyk

IV TI1          mgr E.Fibinger

IV TI2          mgr H.Jocz

IV TI3          mgr T.Szary

 

25.IX.2019r.- środa

godz. 16.00 – aula

IV TR1        mgr inż.T.Olszewski

IV TR2        mgr K.Hromińska

IV TI4          mgr E.Kalita

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

IV TH1

mgr inż.T.Skokan

16

2.

IV TH2  

mgr inż. A.Wala

216

3.

IV TF

mgr M.Sadowska

222

4.

IV TE1

mgr K.Zając

114

5.

IV TE2

p.A.OLearczyk

6

6

IV TI1

mgr E.Fibinger

224

7.

IV TI2

mgr H.Jocz

7

8.

IV TI3

mgr T.Szary

17

9.

IV TR1 

mgr inż.T.Olszewski

219

10.

IV TR2

mgr K.Hromińska

117

11.

IV TI4

mgr E.Kalita

110

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW  – 26.IX.2019r.   godz. 16.00 - aula


Powrót
Owiedzin : 2 565 997
Gości online : 35
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU