Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zawody lekkoatletyczne na stadionie w Wapiennicy - reprezentacja naszej szkoły zdobyła ZŁOTY MEDAL!!!
Data: 01.10.2019 20:17:00 Autor:KM

W ramach odbywającej się Licealiady w dniu 24.09.2019 roku odbyły się zawody lekkoatletyczne na stadionie w Wapiennicy

Reprezentacja naszej szkoły zdobyła ZŁOTY MEDAL !!!

Na ten sukces złożyło się :

 • pierwsze miejsce na 200 metrów Jakuba Pająka -2ti1
 • drugie miejsce na 400 metrów Piotra Owczorza 2ti1
 • pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów w składzie: Piotr Owczorz Mateusz Lis 2ti2 Grzempa Adam 1tig Jakub Pająk

 

Dodatkowo punkty zdobyliśmy poprzez starty naszych uczniów  w dyscyplinach takich jak  :

100 metrów :

 • Szymon Sowula 3ti2
 • Herzyk Paweł 2ti2
 • Lis Mateusz

200 metrów :

 • Grzempa Adam 1tig

400 metrów :

 • Grzesiowski Marcin 1teg

800 metrów:

 • Głąbek Jakub 1tr1g
 • Wojtynek Marek 1tr1g

1500 metrów:

 • Wielopolski Michał 4ti2
 • Grabski Patryk 2tr3

Pchnięcie kulą:

 • Duc Adrian 2tf
 • Bielski Tomasz 4tf

Skok w dal :

 • Dokudowiec Konrad 2ti2
 • Osiński Wojciech 4tr2
 • Wajdzik Kamil 2tr3

Serdecznie gratulujemy uczniom ich wspaniałej postawy i osiągniętego wyniku !!!

Opiekunowie: mgr Radosław Jamróz , mgr Tomasz Szary


Powrót
Owiedzin : 2 616 398
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU