Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Data: 21.04.2017 21:58:00 Autor:KM

 

Blok A - Innowacje Techniczne:

Kategoria olimpiady

P – pomoc dydaktyczna:

I miejsce

Jakub Dybczak i Jakub Ficoń z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu za pracę „Laboratorium cyfrowe wspomagane multimedialnie”


II miejsce

Józef Duc i Łukasz Gańczarczyk z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Modernizacja szybowca ABC”

 

E – pomysł ekologiczny:

I miejsce

Adam Handerek i Mateusz Kastura z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu za pracę „Zagospodarowanie odpadów maszyn i urządzeń na przykładzie automatu wielofunkcyjnego”

II miejsce

Mateusz Bielesz i Dawid Mrowiec z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Innowacyjny system wykorzystania energii słonecznej”

 

R – pomysł techniczny:

I miejsce

Maciej Krzywoń z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Mobilny piec do obróbki cieplnej”

II miejsce

Paweł Mendroch i Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej za pracę „Prototyp pojazdu sterowanego za pomocą urządzeń mobilnych”

 

U – usprawnienie softwarowo – techniczne:

I miejsce

Dawid Pysz i Przemysław Bagier z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Park maszyn na bazie tokarki i frezarki na uniwersalnym sterowniku CNC”

II miejsce

Konrad Mysza i Konrad Jurzak z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Inteligentna kamera”

 

Informacja o pozostałych miejscach zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Blok B – Wynalazczość:

I miejsce – Bartłomiej Górny z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

II miejsce – Klaudia Chwaja z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

III miejsce – Mateusz Rus z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

IV miejsce – Stanisław Światłoch z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

V miejsce – Ksawery Cepeniuk z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

VI miejsce – Michał Mroziak z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

VII miejsce – Daniel Grzeszczuk z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

VIII miejsce – Perżyło Jakub z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

IX miejsce – Mateusz Duleba z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

X miejsce – Mikołajczyk Bartosz z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

 

Informacja o pozostałych miejscach zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

Przewodniczący Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości: Włodzimierz Dymek

Przewodniczący komisji Olimpiady Innowacji Technicznych: Tadeusz Puczka

Przewodniczący komisji Olimpiady Wynalazczości: Roman Bułka

 


Powrót
Owiedzin : 1 920 679
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.006s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU