Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - 1 WRZEŚNIA 2021r.
Data: 25.08.2021 23:23:00 Autor:KM

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - 1 WRZEŚNIA 2021r.

 

Msza Święta w katedrze św .Mikołaja w Bielsku-Białej – godz.8.00

 

Harmonogram uroczystości w szkole:

KLASY PIERWSZE:

godz.9.00 – spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach:

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

Technikum nr 3 z oddziałami integracyjnymi

1.

I TP – technik programista

mgr A.Kubiczek

214

2.

I TI1 – technik informatyk

mgr inż.K.Rudolf

114

3.

I TI2 – technik informatyk

mgr B.Skokan

118

4.

I TR1 – technik mechatronik

mgr H.Jocz

5

5.

I TR2 – technik mechatronik

mgr G.Żyrek

107

6.

I TE – technik elektryk

mgr K.Hromińska

117

 

7.

I TH – technik elektronik

mgr I.Pawlik-Włoczko

109

8.

I TF – technik mechanik

mgr J.Kujawska-Tomasik

222

Branżowa szkoła I stopnia nr 3

9.

I ZE elektryk

        mgr K.Zając

16

 

 

godz.9.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły na boisku szkolnym.

 

 

POZOSTAŁE KLASY:

godz.10.00 – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach:

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

Technikum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi

1.

II TF

mgr inż.P.Kamiński

23

2.

II TH

mgr inż.T.Skokan

22

3.

II TI1

mgr E.Fibinger

224

4.

II TI2

mgr E.Filapek

121

5.

II TI3 

mgr J.Sikora

227

6.

II TP

mgr K.Michniowski

212

7.

II TR1

mgr inż.T.Olszewski

219

8.

II TR2

p.A.Olearczyk

6

9.

II TE

mgr B.Mamica

123

10.

III TFg

mgr inż. A.Krzempek

018

11.

III THg 

mgr inż. R.Sikora

218

12.

III TI1g

mgr K. Kastelik-Ginda

24

13.

III TI2g 

mgr W. Wygaś

210

14.

III TR1g

mgr inż. J. Rothkegel

205

15.

III TR2g

mgr J. Baron

223

16.

III TEg

mgr R. Pagieła

119

17.

III TFp

mgr A. Kulawska

022

18.

III THp

mgr I. Matys

115

19.

III TI1p

mgr inż. Z.Lisiecka

122

20.

III TI2p

dr T. Kopczyński

213

21.

III TI3p

mgr A. Wizner

108

22.

III TR1p

mgr K.Bylica

7

23.

III TR2p

mgr M.Lasek

16a

24.

III TEp

mgr T.Ludwig

mała sala gimnastyczna

25.

IV TF

mgr H. Jagiełło

216

26.

IV TH 

mgr G. Wątroba

4

27.

IV  TI1

mgr inż. P. Stefko

21

28.

IV TI2

mgr E. Wróbel

105

29.

IV TI3  

mgr D. Ponc

104

30.

IV TI4

mgr inż. D. Walaszek

115

31.

IV TR1

mgr K. Leśniewski

201

32.

IV TR2

mgr M. Lasek

16a

33.

IV TR3

mgr M. Kowalska

110

34.

IV TE

mgr B. Wichrzycka

221

Branżowa szkoła I stopnia nr 3

1.

II ZE

mgr T.Szary

8

2.

III ZEg

mgr M.Mandrak

duża sala gimnastyczna

 

 

 


Powrót
Owiedzin : 2 957 080
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU