Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Data: 26.08.2019 20:04:00 Autor:KM

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU godz 9.00 - boisko szkolne

Msza Święta w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej – godz. 8.00

 

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!

Dla uczniów klas pierwszych rok szkolny rozpocznie się spotkaniem z wychowawcą o godz. 8.30  w wyznaczonych poniżej salach:

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1​

ITHg (po gimnazjum)

mgr inż.R.Sikora

218

2.

I TFg (po gimnazjum)

mgr inż. A.Krzempek

23

3.

I TR1g (po gimnazjum)

mgr inż.J.Rothkegel

205

4.

I TR2g (po gimnazjum)

mgr J.Baron

223

5.

I TI1g (po gimnazjum)

mgr K.Kastelik-Ginda

24

6.

I TI2g (po gimnazjum)

mgr M.Wygaś

210

7.

I TEg (po gimnazjum)

mgr R.Pagieła

109

8.

 I ZEg (po gimnazjum) -  Branżowa Szkoła

mgr M.Mandrak

214

9.

I THp (po szkole podstawowej)

mgr I.Matys

115

10

I TFp (po szkole podstawowej)

mgr A.Kulawska

114

11

I TR1p (po szkole podstawowej)

mgr K.Bylica

7

12

I TR2p (po szkole podstawowej)

mgr M.Lasek

16a

13

I TI1p (po szkole podstawowej)

mgr Z.Lisiecka

119

14.

I TI2p (po szkole podstawowej)

dr T.Kopczyński

212

15.

I TI3p (po szkole podstawowej)

mgr A.Wizner

106

16.

I TEp (po szkole podstawowej)

mgr inż.R.Surówka

16

 

 

Spotkania pozostałych klas z wychowawcami w następujących salach:

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

II TI1

mgr P.Stefko

21

2.

II TI2

mgr E.Wróbel

105

3.

II TI3

mgr D.Ponc

104

4.

II TI4

mgr inż.D.Walaszek

215

5.

II TR1

mgr K.Leśniewski

201

6.

II TR2

mgr M.Lasek

16a

7.

II TR3

mgr M.Kowalska

110

8.

II TF

mgr H.Jagiełło

018

9.

II TH

mgr G.Wątroba

4

10.

II TE

mgr B.Wichrzycka

221

11.

II ZE

mgr P.Sporek

czytelnia

12.

III TI1

mgr inż.M.Rypień

204

13.

III TI2

mgr K.Rudolf

05

14.

III TI3

mgr B.Skokan

17

15.

III TR1

mgr A.Kubiczek

227

16.

III TR2

mgr I.Pawlik-Włoczko

118

17.

III TR3

mgr M.Karpicka

121

18.

III TIR

mgr G.Żyrek

107

19.

III TE

mgr K.Michna

108

20.

III TF

mgr T.Bury

mała sala gimnastyczna

21.

III TH1

mgr D.Gadzina

022

22.

III TH2

mgr Z.Hojnacka

122

23.

IV TF

mgr M.Sadowska

222

24.

IV TH1

mgr inż. T.Skokan

22

25.

IV TH2

mgr inż. A.Wala

216

26.

IV TI1

mgr E.Fibinger

224

27.

IV TI2

mgr H.Jocz

8

28.

IV TI3

mgr T.Szary

124

29.

IV TI4

mgr E.Kalita

123

30.

IV TR1

mgr inż. T.Olszewski

219

31.

IV TR2

mgr K.Hromińska

117

32.

IV TE1

mgr K.Zając

duża sala gimnastyczna

33.

IV TE2

p.A.Olearczyk

6

 

 


Powrót
Owiedzin : 2 565 965
Gości online : 27
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU