Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Terminy zgłaszania uczestników oraz prac do okręgowego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Data: 13.04.2018 10:05:00 Autor:KM

Pragniemy przypomnieć o terminach zgłaszania uczestników oraz prac do okręgowego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

- w Bloku A ( Innowacje Techniczne) wyniki etapu szkolnego powinny być ogłoszone do dnia 30 marca 2018r., a tematy i nazwiska uczniów należy przekazać Komitetowi Okręgowemu do 9 kwietnia 2018r. Wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z pełną dokumentacją  należy dostarczyć ostatecznie do 16 kwietnia 2018r. do godziny 12:00 (sala nr 22).

- w Bloku B ( Wynalazczość ) podsumowanie etapu szkolnego powinno nastąpić do 16 marca 2018r., a zgłoszenie drużyny oraz propozycje pytań konkursowych należy przekazać do Komitetu Okręgowego do 9 kwietnia 2018r.

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@op.pl lub adres korespondencyjny szkoły organizatora: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 24.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - termin Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A oraz B ustalono na dzień 20 kwietnia 2018r. (piątek) godzina 10:00 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej w sali 214. Prezentacja prac w Bloku A - innowacje odbędzie się w sali 18, a rozwiązanie zadań i testów w Bloku B - wynalazczość w sali 214.

Podsumowanie Okręgowej Olimpiady z udziałem zaproszonych gości, wręczenie wyróżnień uczniom proponuje się 23 maja 2018r. (środa) o godzinie 12:00 w auli szkoły ( II piętro sala 214) Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

Zaznaczamy, że udział uczniów /laureatów i finalistów/ w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości jest promowany przez władze oświatowe, samorządy miast, ponadto jest doceniany w krajowym rankingu szkół oraz przy egzaminach wstępnych na uczelnie, a także w przyszłej pracy zawodowej.

             

Dyrektor ZSEEiM w Bielsku-Białej mgr inż. Jacek Zieliński
Przewodniczący Okręgowej Olimpiady mgr inż. Włodzimierz Dymek
Sekretarz Okręgowej Olimpiady mgr inż. Tomasz Skokan


Powrót
Owiedzin : 2 118 159
Gości online : 22
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU