Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Sukces "Mechanika" na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznej i Wynalazczości
Data: 08.06.2021 11:55:00 Autor:KM

Czterech uczniów Naszej Szkoły zdobyło tytuł Laureata na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznej i Wynalazczości są to:

 

1 miejsce w Polsce w kategorii – pomysł ekologiczny zdobył Konrad Krygier 3TR1 za projekt pt. :

„Projekt urządzenia segregującego odpady styropianowe, plastikowe, stalowe, metali kolorowych na bazie taśmociągu”

 

Praca powstała przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Towarzystwa Selezjańskiego w Oświęcimiu.

Zasadę działania urządzenia przedstawia filmik: youtu.be/yFdYeqz7md0

Opiekun pracy – Piotr Kamiński

 

2 miejsce w Polsce w kategorii – usprawnienie softwarowo-techniczne zdobyli: Nikodem Kowalski 3TR1, Mikołaj Poloczek 3TR1, Artur Pezda 4TI1 za projekt pt.:

„5-osiowy manipulator przegubowy – Loton”

 

Zasadę działania manipulatora przedstawia filmik: www.youtube.com/watch?v=szHrBlyl_do

Opiekun pracy – Piotr Kamiński

 

Laureaci otrzymali następujące nagrody:

 - zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego,

 - wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju.

 

Przebieg Okręgowej Olimpiady Innowacji i Wynalazczości koordynowali:

Włodzimierz Dymek 

Tomasz Skokan

 

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 


Powrót
Owiedzin : 2 957 140
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU